QLL Kvantum Nyelvtanulás

Milyen a céges Villám-nyelvtanfolyam?

  • igazodik a nyelvet tanuló, dolgozó ember életviteléhez: nincs házifeladat, nem kell az órán kívül nyelvtanulással foglalkoznia. Mindent, ami szükséges, a tanórai tréningeken sajátít el nálunk a nyelvtanuló.

  • egyedülálló, digitális oktatási formát kínálunk. Ez lehetővé teszi a gazdaságos és hatékony, nagycsoportos oktatást is. Tananyagainkat nagyrészt projektoros kivetítéssel, frontális csoportmunkával oktatjuk. A jelenlévők folyamatosan, teljes aktívitásával vesznek részt a munkában. A kórustechnikával együtt gyakorolják minden mondat tempós kiejtését az anyanyelvi minta szerint. Így az értett és a helyesen kimondott idegennyelvű mondatok tízezres tömege egyedülálló módon fejleszti a beszédértést és beszédkészséget.

  • a módszerrel használható nyelvtudásra tesznek szert munkatársaik, akik a tanfolyam során egyénileg, anyanyelvi beszélgetőpartnerrel több alkalommal is kommunikálhatnak.

  • ha a tanulók egyénileg is rendelkeznek a digitális Tangó programmal, akkor megvalósul a kombi-nyelvtanulás. Mindenki a maga tempójában és saját tudásszintjéhez igazodóan használhatja az önellenőrzésre tervezett Tangó, Fordítás, stb. gyakorlatokat. Bejelölhetik adatbázisukba azokat a mondatokat, amelyekkel még gyakorlásra van szükségük.

  • szaknyelvi, Business tananyag és tanmenet áll rendelkezésre, mely az uniós szintrendszernek (European Common Framework) megfelel, és amelyet egyéni igények szerint alakítunk.

  • nyelviskolánk stúdióiban, vagy cégük helyiségeiben is folyhatnak a képzések, nyelvi tréningek

  • ingyenes próbaórát és szóbeli szintfelmérést biztosítunk.

Milyen egy Villám nyelvóra,
ha
nincs sem házifeladat, sem biflázás, sem nyilvános feleltetés?

Számítógépről projektoros kivetítéssel használjuk digitális tananyagainkat. Így minden mondat szövegét együtt hallják is, látják is - a vetítővászonról olvassák is - tanulók. Ez megkönnyíti a helyes kiejtést, és külön időráfordítás nélkül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket. A szöveg módosításával tanítjuk az új mondatok előállítását, az élő nyelvhasználatot.

A mondatok jelentésének ismeretéből a nyelvtanuló úgy fedezi fel, ismétlődéseiből úgy sajátítja el az idegen nyelvet, mint egykor anyanyelvét. A nyelvtani jelenségeket nem magyarázzuk, csak jelentésével együtt megmutatjuk.

A VillámNyelvtanár menet közben irányít, segítséget nyújt, visszajelzést ad. Anyanyelvi vendégtanárokkal való szabad beszélgetésben a valódi, aktív nyelvhasználattal találkoznak a tanulók. Velük általában személyesen -. de alkalmanként telefonon is - beszélnek.

Az idegen nyelv felfedezését, használatának begyakorlását élvezetes munkával, lendületes tevékenységgel, életszerű beszélgetésekre alapozzák. Ami a nyelvismeret megszerzéséhez kell, a megértett idegennyelvi szövegek felhalmozódásából sajátítanak el a nyelvórán a résztvevők. Úgy, mintha huzamos időt idegennyelvi környezetben töltenének el.

Nem kerül hátrányos helyzetbe, aki egy-egy óráról távolmarad. Eredményesen folytathatja a tanulást a csoporttal együtt. Nálunk nem kell a tanfolyam résztvevőinek azonos tudásszinten lennie. Mindenki - akár egy golfozó a pályán - a saját feladataira koncentrálva a saját tempójában haladhat.

Ingyenes próbaóra és szóbeli szintfelmérés. A hallgatók tudásszintjét beszélgetés során mérjük fel. E szintfelmérés eredményei és az igények alapján nyelviskolánk javaslatot tesz csoportok kialakítására, és elkészíti a csoportok képzési tervét. A megbízói igényeket egyeztetjük, figyelembe vesszük.

Amennyiben nyelviskolánk ajánlata elnyerte érdeklődését vagy tetszését,
egy prezentációval összekötött próbaóran bemutatjuk a Villám módszert a gyakorlatban is.

Kapcsolatfelvétel, további információ:
Borsovszky Éva, dr. Makara György, telefonon: (1) 218 2764, 267 1111, e-mailen: relaxa.titkarsag@axelero.hu
© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest