QLL Kvantum Nyelvtanulás
Módszerünk
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

Mindenki született NYELVZSENI, aki el tudta sajátítani anyanyelvét.
Vagy mégsem, ha az idegen nyelvekkel később nem boldogul?


...vagy csak nem ő tehet róla?

Mitől sikeres, mitől kudarcos a nyelvhasználat-tanulás?

Az emberi nyelvhasználatban a gondolkozásnak, az emlékezetnek, a képzeletnek, stb. együttes folyamatai vesznek részt. Sajnos, ezekről a láthatatlan folyamatokról nincsenek kielégítő ismereteink. Ismerjük ugyan a folyamat gyermekének, a szövegnek szerkezetét, azaz a leíró nyelvtant, de ez nem segít sem a beszéd megértésében, sem a mondanivalónk megfogalmazásában, vagyis a nyelv használatában.

Az intézményes nyelvoktatás ezt figyelmen kívül hagyja, sőt, épp az ellenkezőjéből indul ki. Emiatt az ilyen oktatás sokaknál bosszantóan eredménytelen.

Leckéről leckére új szavakat, nyelvtani szabályokat sulykolni? Ez a középkorban a tudomány latin és görög szövegeinek megértéséhez hasznos volt. Semmi szükség rájuk a beszélt nyelv és a nyelvhasználat tanulásában. Mégis, a nyelvoktatási módszerek sokasága tudatos nyelvhasználatra tanít. Ráadásul feledi az "Aki nem tud aradusul, ne beszéljen arabusul!" igazságát, és "beszédcentrikusan" az ideje elötti produkcióra összpontosít. Szerintünk ennek több a kára, mint a haszna. Minél inkább figyeljük szavainkat, annál rosszabbul beszélünk. Akkor is, ha ez a természetellenes sorrendű és módszerű nyelvoktatás egyeseknél sikeres. Csakhogy keveseknél.

Ezért az intézményes és az alternatív nyelvoktatás újra meg újra "felfedezi az igaz megoldást". Forradalmian új nyelvtanítási módszert hirdetnek meg 15-20 évenként. Hol ebben, hol abban, de szinte mindig a természetes anyanyelv-elsajátítás mintájára hivatkoznak. Talán mindig felületesen. A felszíni jelenségét megragadják. Igéreteik szerint bravúrosan "a feje tetejéről a talpára állítják" a nyelvoktatást. Elvetik a szavak és a leíró nyelvtan tanítását, némelyik az anyanyelvi megszólalást is. A nagy kérdés, hogy van-e mit adni helyettük. Az óvatos gyanakvás nem árt tehát.

Ha nem tudjuk, mit keresünk, csak EGY INTUITÍV FELISMERÉS menthet meg bennünket.
(Polányi Mihály)

A mi "intuitív felismeréseinkről":

Mi is a természetes anyanyelv-elsajátításból és a modern agykutatás eredményeiből származó intuitív felismerésekben kerestük a lényeget. Találmányaink, felfedezéseink alkalmazásával egy logikus, új összefüggés-rendszerre és működőképes gyakorlatra találtunk.

"Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!"- elvből indultunk ki.

Bátran szakítottunk a beszélni tanítás bálványával. Nálunk nem a beszéd-produkcióé, hanem a beszédmegértésé az elsőbbség. Felismertük, hogy az anyanyelvi beszélők megértéséből indul ki a nyelv használatában minden. A beszéd megértésből később az aktív beszéd természetes módon kialakítható. Újításaink sokaságát a gyakorlatban vizsgáltuk. Tapasztalatainkat a fejlesztésbe visszacsatoltuk.

Sikerült elkerülnünk a nyelvtanról szóló magyarázkodást, a "szabályokat", hiszen a nyelvhasználatához ezek egyáltalán nem kellenek. Sőt, tanításuk a nyelvtanulás kezdetén kifejezetten káros. A mondanivalóról terelik el a figyelmet, és gátolják a természetes nyelvhasználatot.

Sikerült elhagynunk az ismételgetéses, szándékos tanulást, a memoritert, a szótározást és a találgatós tesztfeladatokat. Helyükbe a tervszerű ismétlődéseket, a ráismeréseket, a felismeréseket, érdekes és hatékony tevékenységeket állítottunk. A nálunk kezdők így egy kipróbált, jó vágányon indulnak.
A másfelől érkezők is könnyen ráhangolódnak rendszerünkre. Először korrigálják a magukkal hozott, rossz beidegződéseiket, és e módosulásukkal hamar használhatóvá válnak a hozott nyelvtudás-elemek.

Eljárásainkat a számítástechnika segítségével egy interaktív programba (a Tangóba) foglalhattuk. Ez a "fáradhatatlan, anyanyelvi magántanár" bármikor a nyelvtanuló rendelkezésére áll.

Módszerünk bevált, egyszerű és természetes.

Lényege:
a képzés során mindig megértett nyelvi élmények felhalmozódása, mely spontán tanuláshoz és tudás-megszilárduláshoz vezet.

Az idegen nyelvű megnyilatkozás jelentése közvetlenül a beszéd-élményekhez társul: a hallás-élményhez, belső vagy hangos elismétlésük, kimondásuk élményéhez. Kimondás motoros folyamatai helyesen idegződnek be a helyes mintáknak köszönhetően. Közben felhalmozódnak az "AHA-élmények". E felismerések révén a nyelvtanulók egyre jobban kiismerik magukat az idegen nyelv világában. Beérik beszéd-megértésük, megszólalási készségük, olvasásuk, írásuk, nyelvtudásuk. Spontán módon, ösztönösen használatba is veszik a nyelvet

Ez egy ÉLMÉNY ALAPÚ nyelvhasználat-tanulási folyamat. A tanuló számára érdekes, élvezetes, emlékezetes. Valódi kaland. Olyasmi, mint az anyanyelv felfedezése és elsajátítása volt, csak e fortélyos tanulás rendszerszerűségének köszönhetően ez hatékonyabb, gyorsabb, és sokkal sikeresebb.

Hogy ez maga (lenne) a CSODA?
Csak annyira, amennyire az anyanyelv elsajátítása maga is csoda!


Az emberi természet olyan,
hogy csak a HASZNÁLHATÓ tudást fogadja be élvezettel.

(Csányi Vilmos)

Egy idegen nyelv használatának elsajátítása a test-élményeken keresztül vezet.

Gyorsabban, folyékonyabban, helyesebben, egyszerűbben, természetesebben,
erőlködéstől, erőfeszítésektől mentesen.

A siker fortélyai:

 • Érdeklődést keltő történetekből, főleg párbeszédekből tanítjuk a nyelvet,
 • miközben minden tanuló, - még a teljesen kezdő is -, mindig, minden mondatot megért. Maga fejtheti meg, fedezi fel belőle a részleteket, összefüggéseket. Szavak tanulása, nyelvtan magyarázata nélkül. Élményei felhalmozódásából pedig újra és újra "megszilárdul", beérik nyelvtudása.
 • E "fül utáni tanulással" észrevétlenül megismeri, a kiejtés utánzásával eltanulja a természetes ritmusú, jó hangsúlyú és dallamívű, és ettől jól érthető, idegen-nyelvi beszédet. Eltanulja a szavak frázisokba szervezését, a beszéd értelemszerű tagolását, a megfelelő hangsúlyozását, artikulációját, a beszédprozódiát. Eltanulja a kijelentés, a kérdés, a kérés, a figyelmeztetés, a felszólítás gyakran a mienktől eltérő prozódiai jelenségeit.
 • Közben az izom- és idegsejtek a tanult nyelv használatához hálózatokba szerveződnek és e hálózatok összekapcsolódnak a jelentéssel, képzeleti tartalmakkal, gondolatokkal. Szerintünk ez a folyamat az idegen nyelv elsajátításának és használatának a lényege.
 • A leckék történetei többféle megfogalmazásban - a főszövegek mellett szövegváltozatokban és mondatváltozatokban is - szerepelnek. Így a nyelvi elemek változatos formái és árulkodó különbségei a nyelvtanulásban egymást segítik. A nagy mennyiségű, megértett nyelvi élmény felhalmozódásából válnak ki a felismerhető és utánozható nyelvi eljárások, formák. Így érik be a használható nyelvtudás.
 • E módszertani újításainkat a tudás-megszilárduláson alapuló többlépcsős nyelvtanulással együtt alkalmazzuk. A többlépcsős tanulási modellünk szerint, pihentetések után oly gyakran, oly sokszor hozzuk vissza e szövegeket, hogy a módszernek köszönhetően, szándékos memorizálás nélkül, maguktól emlékezetes maradnak.
 • A nyelvi eljárások - procedúrák - megismerése és gyakorlása, a mondat-változatokkal való "nyelvi zsonglőrködés" vezet a folyékony, spontán, helyes nyelvhasználathoz.
 • Nem kell nyelvtani szabályokat sem tanulni a nyelvtanulónak.
  A nyelv használati eljárásainak típusait sok, könnyen megfejthető mintából ismerik meg. Ennek változatosságát tettük nyelvtanításunk alapjává.
 • Nyelviskolánkban a csoport-munkában a tanár irányítja a zsonglőrködést. Itt egyébként mindenki a maga szintjén szűri ki a tananyagból a számára jelentősséggel bíró részeket. Így saját szintjéhez igazodva, saját tempójában tanul.
 • A nyelv aktív használatának gyakorlására is sor kerül, de nem nyilvános szereplésben. A tanulók alkalmanként egymást váltva, négyszemközt beszélnek egy külön teremben - a "kuckóban" - a második nyelvtanárral vagy anyanyelvi beszédpartnerrel. Nincs megszégyenülés, nincs "felelési frász". Stressz mentes, élvezetes az ilyen nyelvhasználat-tanulás.
 • Tangó programunkkal az egyéni nyelvtanulók már önellenőrzés mellett tudják elsajátítani a nyelvi eljárások helyes használatát, a nyelvi zsonglőrködést is.
 • Mi több, a tanulók a maguk számára bármelyik mondatot menet közben, mintha csak egy kártyára felirnák, megjelölhetik tanulói adatbázisukban. Ezeket később kiszűrhetik, hogy időtakarékos módon helyes használatukat jól begyakorolják.

Élvezze Ön is ezt a nyelvhasználat-tanulást!
Tanulóbarát. Tanárbarát. Befogadható, használható tudást ad.

Ha érdekesnek találta, kérjük, OSSZA MEG ismerőseivel és lájkolja az oldalt:© 2017 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest