QLL Kvantum Nyelvtanulás

A kora gyerekkori nyelvtanulásról

Megoszlanak a laikus és "tudományos" vélemények a gyerekek korai idegennyelv-tanulásáról.
Szerintünk is
bűn olyan módszerekkel gyermekeknek idegen nyelveket - s nem a használatukat - tanítani, amilyenekkel felnőtteket sem lenne szabad. De a gyerek is felfedezhet és birtokba vehet idegen nyelvek használatát természetes módon, kellemes élmények közepette.

A főleg rigmusokat mondogató, énekeltető, szavakat és vezényszavakat tanító, divatos, gügyögő óvodáskori nyelvoktatást ellenezzük. Szerintünk csak a világos, érthető kommunikáció célravezető. Érdemes az idegen nyelvre tanítással megvárni a 4-5 éves kori, anyanyelvi ismereteket, de akkor már megfelelő tananyaggal és módszerekkel elérkezik az ideje más nyelvekkel való, értelmes találkozásoknak is.
A VillámAngol Familia tananyagának, a VillámNémet Família és Aktív tananyagainak történeteit már az óvodás korosztály is érdekes meseként, mindennapos történetként élvezettel hallgatja, és jól érti. Vannak családok, ahol az esti mesék körében időről időre ezek a történetek is szerepelnek.
A számítógépes VillámAngol Tangó programunknak a Mini-1 és Mini-2 csomagjai a főszöveg minden mondatát szellemes rajzzal együtt jeleníti meg a képernyőn.
A komputerrel a beszédet akár lelassítva is akárhányszor megismételtethetik, amíg csak az anyanyelvi kiejtésű idegen mondatot gyerek is, felnőtt is tisztán hallja, és bátran, jól elismétli. Így az óvodás és az iskolás korú gyerekek is a felnőttekkel együtt helyes kiejtéssel tanulhatják otthon napról napra az idegen nyelvet. Tanári segítség nélkül is, hiszen mindig mindent külön magyarázat nélkül pontosan értenek, és anyanyelvi minta után, helyesen kiejtik. Így életszerű, élvezetes és sikeres élmény a korai nyelvtanulás.


Az alsó tagozatos kisiskolások nyelvhasználat-tanulásáról

Már az alsó tagozatban, - akár a kis elsősök nyelvtanításában is alkalmanként 10-15 perces időtartamban - sokat segíthet szülőnek, tanárnak, diáknak a természetes VillámMódszer, mind az audio CD-s VillámTananyagokkal, mind a Tangó programokkal.
Bármilyen módszerű - iskolai és magántanári - nyelvtanulás hatékonyságát javíthatja a vele párhozamosan folyó, VillámMódszer szerinti, egyéni vagy nyelviskolai kiegészítő nyelvhasználat-tanulás, hiszen a legkülönbözőbb megértett, idegen nyelvi élmények halmozódása vezet az aktív használatra kész idegennyelv-tudáshoz.

A VillámMódszert már a módszer hőskorában is használták egyes nyelvtanárok a közoktatásban is, és az ekkori tapasztalatokról itt olvashatnak. Azóta is számos helyen sikeresen alkalmazták módszerünket, tananyagainkat.

(Tapasztalatunk szerint azoknál a tanároknál működött minden megfelelően, akik saját szándékukból tértek rá anyagainkra. Az iskolavezetői és tanári szándékok mérkőzését el kell kerülni.)

A felső tagozatosokról és nagyobbakról

Az általános iskola felső tagozatán és a középiskolai oktatásban - különösen a nyelvtanulási nehézségekkel küzdők számára - az idegen nyelvekhez való viszonyban gyakran korszakos fordulatot hozhat módszerünk. Ennek puszta érzékeltetésére egy tanári beszámolót idézünk ide:

"Hogy én élvezem a tanítást az egy dolog,
de a "Dobbantó" szakiskolai előkészítő 9. évfolyami programban részt vevő 15-23 éves "gyerekek" közül az általam oktatottak nagy részének is tetszik.
Egy fiú, aki mindenféle magatartászavarral van "megáldva" és
a szakvélemény szerint "integráltan nem oktatható", most brillírozik
.
Mindig figyel, mindig mondja-ismétli, amit kell.

Ugyan nem kértem, de az ismerkedős (első) rész 3. meghallgatása után ő bemutatta saját magát, használva a hallottakból azt, ami rá igaz és érvényes, aztán az egyik lány táskáját a karjára véve bemutatkozott, mint 20 éves nő, elmondva az általa kitalált nevet, családot és érdeklődési kört."

Juhász Gyöngyi, angoltanár

Ám az iskolai nyelvoktatás módszereit nem a tanulók választják meg.

A bármilyen módszerű iskolai nyelvoktatás eredményeinek felturbózására, kiegészítésére
már 11-12 éves korúaktól kezdve
a diákok és szülők körében igen népszerűek a két napos, hétvégi VillámExpressz tréningjeink, és a szuperintenzív, kéthetes, napi 8 órás nyelvtanfolyamaink. Gyakori "mellékhatásuk", hogy az osztályban korábban hátul kullogó, az idegen nyelvet nehezen tanuló diákok megszeretik a nyelvtanulást, és a nyelvórákon az élbolyban találják magukat.
Egy nyolcadikos diáklány beszámolóját lásd még itt:

Az időskori nyelvtanulásról

Akadnak, akik már 40-50 évesen azt hiszik, hogy lekéstek a nyelvtanulásról.
Szerencsére tévednek.
A szellemi aktivitás talán az egyetlen, valóban hatásos eszköz időskorban a keringési okokból bekövetkező szellemi hanyatlás csökkentésére. Ügyfeleink között többen ilyen célból láttak hozzá a tanfolyami vagy egyéni nyelvtanuláshoz, és persze sokan mások azért, mert utazni, nyelvet tudni és nálunk nyelvet tanulni is jó.
Annak bebizonyítására, hogy
a természetes nyelvtanulási képességek idősebb korban is kiválóan működnek,
a Magyar Televízió "Évgyűrűk" műsorával együttműködve 60 éven felüliek 14 fős csoportja számára tartottunk egy szuperintenzív, napi 8 órás(!), két hetes VillámAngol Tanfolyamot 2001-ben, mely meglepően sikeres volt, és ráadásul több, eredményes nyelvvizsgát is eredményezett.

 © 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest