QLL Kvantum Nyelvtanulás

Intenzív, 60 órás, ill. szuperintenzív, 100 órás nyelvtanfolyamok

Sorozatos kísérleteinkkel meggyőződtünk arról, hogy a Villám-Módszer szerinti nyelvtanulás óraszámát egészen merészen meg lehet növelni. Az ilyen tanulás ugyanis nem úgy és nem annyira fárasztó, mint a hagyományos, másrészt az élményszerűsége, érdekessége még a kamaszokat és az idős embereket is alkalmassá teszi a mindennapos 4, illetve 8 órás nyelvtanulásra is. Ez a különlegesség a tudás-megszilárdulásnak és az ezt kihasználó módszernek köszönhető.

E normál nyelvi tréningeket itt nem ismertetjük újra, csak a kínálatunk többi elemét.


A VillámExpressz tréningek

Ön is egyike a millióknak, akik évek óta tanulnak nyelvet, és mégsem beszélnek? Próbálja meg ez egyszer másként! Többnyire a VillámExpressz tréningekkel, illetve a VillámTananyagok Rutin-csomagjainak használatával gyorsan lehet az ilyesmin javítani. Már néhány tíz óra látványos eredményt hozhat.

A VillámExpressz tréning tíz-tizenötezer mondatnyi, anyanyelvi kiejtésű szöveg meghallgatásából és kimondásából áll. A szöveget garantáltan mindig mindenki érti. A résztvevők „szavaló-kórusa” hamar felveszi a helyes beszédritmust, tempót és az anyanyelvi beszéd többi jellegzetességét. A tanár karmesteri pálcával irányítja a kórust. A résztvevők is kapnak pálcát, hogy mozgás-aktivitás társuljon beszéd-aktivitásukhoz.
E tréning automatizálja a beszédegységek kimondását, korrigálja a belső beszédet, amely a nyelvi teljesítmény alapja. Javítja a beszédmegértést, és a spontán megszólalást automatizálja. Az akár évtizedekkel korábban tanultakat hatékonyan felfrissíti, a korábbi tanfolyami anyagokat megerősíti.
Nyelvvizsga, érettségi, felvételi, utazás, tárgyalás, felvételi interjú, és nyelvtanfolyam megkezdése előtt ez egy kiváló lehetőség!

Időbeosztása: Ősztől tavaszig leggyakoribb a 2 napos, napi 6 ill. 8 órás szombat-vasárnapi időbeosztás. Nyaranta bevezettük a 4 hétköznap délelőtti 4-6 órás, illetve esti, 4 órás tréningeket.


A társalgási tréning

Idegen nyelven is szeretnénk kötetlenül, folyékonyan társalogni, akárcsak az anyanyelvünkön. "Adj UramIsten, de rögtön!" Folyékony beszédünkben egy viszonylag jól begyakorolt repertoárból válogatunk az anyanyelvünkön is. Idegen nyelven pedig egy szerény kifejezés-tárból kell, hogy válogassunk, és ehhez is szükséges a beszédrutin. Sokan panaszolják, hogy bár nyelvvizsgát is tettek, olvasnak - akár még írnak is - idegen nyelven, de az élő beszédben nehézségeik vannak. Nehezen értik az anyanyelvi beszélőket, és nem tudnak könnyedén reagálni, ahogyan szeretnének. Társalgási tréningjeinken tanári irányítással a tanulók a társalgási témákat közösen átveszik, beszédrutinjukat erősítik, szókincsüket bővítik, és az ún. kommunikációs ászok használatát pedig készségszintig begyakorolják. Érdemes minden szint után egy ilyen tréningre jelentkezni.


Nyelvvizsga előkészítők

A nyelvtudás és a vizsga-nyelvtudás más. Aki a nyelvet tudja, fel tud készülni a nyelvvizsgára is, ám aki az egész nyelvtanulását a vizsgakövetelményeknek rendeli alá, az később megfizetheti ennek az árát. Ezért a nyelv-vizsgára készülőknek általában azt tanácsoljuk, hogy a célzott nyelvvizsga-előkészítők előtt legalább VillámExpressz tréningjeinken vegyenek részt (lásd fenn). Megfelelő létszám esetén TELC vizsgákra felkészítő tanfolyamokat indítunk.


Az akkreditációs programunkhoz készített villámangol felnőttképzési programunk több változatos modulrendszerének A és B változatát lásd itt!
 
© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest