QLL Kvantum Nyelvtanulás

Elfoglalt nyelviskolai tanulóinknak

azt ajánljuk, hogy a maximális hatékonyság érdekében
KOMBINÁLJÁK a csoportos nyelvtanulásukat egyénivel.

Ebben a csoportos tanulás kiegészítéseként a Tangó program egyéni használata, autózás közben az audio CD-k hallgatása és a személyreszabott nyelviskolai magánóra-bérlet meglepően eredményes.

Miért érdemes a csoportos tanulást ezekkel kombinálni?

Mert nincs a világon az a tanár, aki mindenki számára optimális tempót tudna választani egy-egy mondat felidézésére, célnyelvre fordítására, vagy a helyes kiejtésének gyakorlására. Nagyok a különbségek a nyelvtanulók képességei, adottságai, problémái és céljai között. A nyelv tanulásában mindenkinek más megy könnyen, és más okoz problémát. Az ezekhez alkalmazkodó egyéni tanulás és a saját tempó választása ezért különösen hatékony.

Hogyan egészítsék ki a csoportos, nyelviskolai tanulást az egyénivel?

Ha szükségét érzi, hogy az egyéni tanulását is tanár segítse, akkor a csoportos tréningek kiegészítésére válassza a módszerünkben jártas tanárainkkal a nyelviskolai magánórákat. Ez tapasztalataink szerint gyorsabb fejlődésre, jó eredményre vezet.

Gyakorolja a nyelvet audio CD-s Rutin-csomaggal!

Háttértanulásként - külön időráfordítás nélkül is teheti.
Megerősítheti, elmélyítheti, később pedig szinten tarthatja a nyelviskolában szerzett nyelvtudását.

 1. Hallgatás, utánmondás a Rutin CD-kkel: 
  Autózás, házimunka, vagy egyéb, koncentrált figyelmet nem igénylő tevékenységek közben hallgassa gyakran a nyelvtanfolyamon már átvett egységek Rutin CD-it! 
  Ahol a CD erre időt biztosít, fennhangon ismételje el az éppen hallott mondatot.

  Ennek az artikulációs tréningnek sok-sok hasznát hamarosan észlelni fogja. 
  Az értő hallgatás és a kimondás rutinszerűségével külön idő és energia ráfordítása nélkül elmélyül a korábbi élményein alapuló nyelvtudása.

 2. Felolvasás. Fordítás célnyelvre, anyanyelvre a könyv segítségével.
  A könyvben az idegen nyelvű szövegoszlopot takarja le! A magyar szöveg alapján fordítsa le az egyes mondatokat célnyelvre, majd feltakarva a megoldást, ellenőrizze, hogy jól csinálta-e! (Tegyen a könyvbe kis jelet azoknál a mondatoknál, kifejezéseknél, amelyekre oka van még visszatérni.)

 3. Amikor valamelyik tanórán nem tudott részt venni,
  olvassa el a könyvből szövegét úgy, hogy közben a tanító (MeMO)-Cd-ket illetve a beszéltető-ügyesítő ún. Rutin-Cd-ket hallgatja! A mondatokat az erre szolgáló lejátszási szünetekben ismételje el - magában vagy fennhangon, és pótolja így azokat az élményeket, amelyekről hiányzása miatt lemaradt!

2. Gyakoroljon a TANGÓ programmal!

Csoportos tanulásban az megoldhatatlan, hogy mindenki azokkal a mondatokkal és addig foglalkozzék, amelyekkel neki problémája volt, van.

A Tangó program viszont valóban "az Ön anyanyelvi magántanára, aki mindig készséggel rendelkezésre áll", hiszen vele bármikor és egyéni tempóban haladhat. 
Az újra átnézendő, gyakorolandó mondatok bejelölési lehetőségével és bejelöltek kiszűrésével időtakarékos, hatékony lehetőséget nyújt Önnek a Tangó program.

Különösen igaz ez a tevékenységek közül a Tangó tevékenység különböző lejátszásainál, de ugyanígy igaz ez a nyelvre és a nyelvről fordításnál. Méginkább a nyelvi zsonglőrködésben, itt az együtt látható megoldások összehasonlítgatásánál, az egyezések és eltérések elemzésénél. Ezek nélkülözhetetlenek a mielőbbi, helyes, folyékony beszédhez, és bizony Ön által szabályozottan a leghatékonyabbak.
Mindenkinek saját tempója van az írás lemásolással vagy diktálással való gyakorlásban is.

3. Olvasson sokat, - de mit?

Szövegolvasás 
Az egyes tanulási egységekhez számos szövegváltozatot talál a könyvben, melyekkel kevesebbet gyakoroltak a nyelviskolában. Így érdemes ezek célnyelvi oldalát olvasva a szövegértést gyakorolni. Vigyázzunk! A felolvasás és a néma, értő olvasás magyarul is más. Kevesen tudnak ismeretlen szöveget rögtön helyesen értelmezve felolvasni. Idegen nyelven ne ezt erőltessék!

Választhatja a nyelvtudásának megfelelő szintű, könnyített szövegű olvasmányokat.
Olvasson olyan szövegeket, melyek érdeklik, és amelyek értő olvasásához a lehető legritkábban van szüksége egy-egy fontos szó szótári kikeresésére.

Aki nem használja, felejti a nyelvet!

A tanfolyamon megszerzett nyelvtudás használaton kívül pár év alatt megcsappan, elillan.
Hallgassa az audio CD-ket, gyakloroljon a komputerrel, stb., és rendszeresen járjon vissza-vissza szinten tartó tréningjeinkre, ha nincs módja rendszeresen használni nyelvtudását!

 

© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest