QLL Kvantum Nyelvtanulás
NEMLEGES JOGI NYILATKOZAT:
A piaci és jogszabályi változásra tekintettel már 2017-ben megszüntettük a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, ún. nyelvi "képzések" formát, és helyettük szakmai meggyőződésünk szerinti nyelvtanfolyamokat szerveztünk, nyelvoktatási szolgáltatást nyújtottunk a QLL módszerünkkel. Ezen nem változtatott a 2020. szeptember 1-vel életbe lépett, új Felnőttképzési Törvény sem.

Társaságunk nem Képző intézmény.
Társaságunk semmiféle olyan szolgáltatást nem nyújt, amely  a 2020, szeptember 1-ével hatályos Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik .
(Nem foglalkozunk a szolgáltatásainkat igénybe vevők kompetenciáival. Sem kompetenciaalakításával, sem kompetencia fejlesztésével, és nem tesszünk ilyet sem célzottan, sem szervezetten. Márpedig az előbbiek együttese alkotja a FKT hatálya alá tartozó szolgáltatások szükséges és elégséges feltételeit.)


Teljesen átalakítottuk az egykori, nyelviskolai kínálatunkat.
Az egyéni nyelvtanulást szolgáló tananyagaink, és használatukkal kapcsolatos, személyre szabott tanácsadásaink kerültek előtérbe, és egy teljesen új tanfolyami forma kifejlesztésén, bevezetésén dolgozunk. Elsőként az angol és a német nyelvek vannak/lesznek műsoron. Ez a spontán megszólalási készséget, és az öntudatlan grammatika-alkalmazást, a beszéd folyékonyságot, a grammatika ösztönös használatát célozza. Ez az új, Kontrasztív Diskurzus elnevezésű módszerünk, az STT kártyák használatával. Ahogy az anyanyelvünket is megismertük: mindenfajta nyelvtani magyarázkodás nélkül. A korábbi szuperintenzív, intenzív és VillámExpressz nyelvtanfolyamainkat átmenetileg szüneteltetjük.

Különlegességek a (jelenleg átmenetileg szünetelő) VillámNyelviskolai nyelvtanfolyamainkon

- A két és fél évtizeden át fejlesztett és sikeresen alkalmazott módszerünk licencét közoktatási intézményeknek/nyelviskoláknak megfelelő adaptációval szívesen átadjuk -

Kellemes körülmények,
légkondícionált termek, digitális VillámTananyagok, szakképzett VillámNyelvtanárok és egy sok éven át kipróbált, bevált, eredeti módszer szolgálják itt a tanulást.

A nyelvtanuló mindig mindent pontosan ért. A jelentést az új mondatok első elhangzása előtt magyarul hallja, látja!
Anyanyelvi színészektől
hallja az idegen nyelvi szöveget, és mondatról-mondatra olvashatja is a monitoron. A tanuló
a mintát követve társaival és tanárával együtt elismétli a mondatokat. A tanulók  – kezükben egy karmesteri pálcát tartva a ritmust, a beszéd hangsúlyait kiemelik, emlékezetesebbé teszik.
A mondatokat átalakítják,
jelentésüket zsonglőrködve csűrik-csavarják, és így a nyelvi szerkezetek sokaságát szinte észrevétlenül megismerik, alkalmazzák.
Az írásra, az olvasás fejlesztésére, az ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

1. nincs házi feladat, 2. nincs a következő órákra való felkészülés, 3. nincs számon kérő tesztelés, 4. nincs feleltetés, 5. nincs szómagolás, 6. nincs memoriter, és 7. nincs hagyományos nyelvtanozás, és így az azt alapozó drillezés sincs.

A résztvevők  mint tornaórán a bukfencet  itt magán a nyelvórán sajátítják el a nyelv használatát. (A felnőtt nyelvtanuló életvitele sem engedi meg, hogy otthon külön is tanuljon, ráadásul óráról órára házi feladatokat is készítsen.) Ezért a nyelvtanulás eredményességét nem építjük a tanuló otthoni munkájára.

Akik másképp nem boldogultak

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes többségükben azoknál is, akik más módszerrel nem jutottak használható eredményre. Akik elhitték, hogy nekik nem lenne nyelvérzékük.

A digitális VillámTananyag és előnyei

Számítógépről nagy méretű tévé-monitoron, ill. projektoros kivetítéssel játsszuk le a digitális tananyagainkat. Így minden mondat szövegét hallják is, látják, olvassák is a tanulóink. Ez észrevétlenül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket.

Nem kell, hogy egyforma előismereteik legyenek

Ugyanis soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Mindenki a saját tempójában haladhat. Itt nincs szorongás, nincs megszégyenülés, nincs feleltetési frász. Az STT kártyákkal pedig a kontrasztív diskurzusok folyamán mindenki képes a felvetett kérdésekre saját válasz-repertoárából angolul-németül nyelvhelyesen felelni.

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel, akiket egyébként az iskolai nyelvoktatás alól felmentenek. Nálunk pedig pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve több diszlexiás sikerrel tett középfokú nyelvvizsgát. (lásd például Balázsi Csaba esetét!)


Miért jó az intenzív és szuperintenzív nyelvtanfolyam?

  • Ki ne szeretne hamar eredményt?
  • Ki ne szeretné hamar érezni, hogy van értelme, eredménye a tevékenységének?
  • Minél kevesebb időráfordítással, minél hatékonyabban?!
  • Csakhogy az idegen nyelv használatára rá kell, hogy álljon az agyunk, a gondolkodásunk és automatikusan a nyelvünk is. Ehhez eredeti, új módszer és kellő töménységben sok idegen nyelvi élmény szükséges. Akár nyelvtanfolyamon, akár a Tangó programmal, intenzív, önáló nyelvgyakorlással.
  • Az elterjedt, heti egy-két hagyományos nyelvóra leginkább valami alibi-nyelvtanulás.

De hatékony-e, gazdaságos-e a napi 4-8 órás nyelvtanulás?

  • Tapasztalataink szerint igen. Rendkívül hatékonyak is, gazdaságosak is az ilyen tréningek, mert az emberi agy szinte teljesen átáll az idegen nyelvi gondolkozásra. Az alvásokkal járó tudás-megszilárdulásnak pedig jut elég feldolgozni való.

Szakmai, nyelvpedagógiai hitvallásunk a Közös Európai Referenciakeretről és a mindennapi nyelvtanításról, (és egy jogi nyilatkozat.)

A nyelvi szintek meghatározására és besorolására szolgál az un. Közös Európai Referenciakeret. Ám hiába mondta az Európa Tanács, hogy nem szabad az egyes szinteket, mint egy „zollstock”-ot értelmezni, a magyar jogi szabályozás "bemeneti és kimeneti követelmények" szerinti programokat ír elő a "nyelvi képzések" esetére. Emiatt nem veszünk részt olyan "képzésekben", melyekre az FKTV előírásai vonatkoznak, és töröltettük magunkat a nyilvántartásban.

Nyelviskolánkban nyelvtanítási/nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól" alapján. (Ez a tevékenységünk semmilyen vonatkozásban nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá.) (Egyébként nyelvtanítási szolgáltatásunk mentes az adó alól a "2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról" 85. §  (2) b pontja alapján. Ez  kimondja, hogy "a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás" mentes az adó alól.

Jöjjön el tananyag-bemutatónkra, bemutató óránkra, nyelvtanulási tanácsadásunkra!

Helye: Bp., IX. Közraktár u. 22B. I. emelet 5.

Időpontja - 2019. nyarán - általában szerdánként 11-17 óra között. (Telefoni egyeztetéssel más időpont is lehetséges.)

Jelentkezés, időpont-egyeztetés: +36-30-449-8850, vagy online jelentkezés honlapunkon:

Jelentkezem

Tananyag és tanfolyam bemutatóra, nyelvtanulási tanácsadásra.
Kettő, vagy több fő részvételével.
STT kártyabemutatóra, Kontrasztív Diskurzus tréningre.
A tanulni kívánt nyelv  *     

Név *
Telefon *
E-mail *   

Megjegyzés:


Megközelíthető:

2-es villamossal: a Zsil utca megállótól a második háztömb a Közraktár u. 22/B,
4-es és 6-os villamossal, 12-es busszal: a Boráros téri megállótól,
15-ös busszal: a Bakáts utcai megállótól,
HÉV-vel: a Boráros téri végállomástól gyalog, vagy a 2-es villamossal az első megálló.

Parkolási lehetőségek:

Fizető parkolás a "BÁLNA" parkolóházában, illetve a háztömb körüli utcákban (drágábban).
© 2021 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest