QLL Kvantum Nyelvtanulás
Nyelviskolánk
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

Jogi nyilatkozat

Nyelviskolánkban nyelvtanítási/nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk jogszabály, nevezetesen a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól" jogszabály alapján. Ez a tevékenységünk semmilyen tekintetben nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá.1

Szakmai, nyelvpedagógiai hitvallásunk

A, beszélt nyelvek megismeréséhez a szavak szótári alakjának biflázása, bemagolásanem csak felesleges, hanem kifejezetten káros. Ugyanez igaz az alapszintű nyelvismeret elérése előtt a nyelvtan "szabályainak" és "kivételeinek" tanítására. Meggyőződésünk, hogy a nyelvismeret megszerzéséhez nincs szükség a tanórákon kívüli kemény munkára, szokásos értelemben vett "tanulásra", és nincs szükség semmiféle misztikus "nyelvérzékre". Meggyőződésünk, hogy a megértett nyelvi élmények felhalmozódása, hangos kimondása és élmény-konszolidációja szükséges. Ebben az egyes nyelvtanulók előképzettsége és személyes haladási tempója eltérő. A csoportos tanításunk ennek teret enged. Nincs szükség bemeneti és kimeneti követelményekre. Ilyesmi nálunk nincs. (Emiatt a nyelvoktatásunk jogi értelemben nem képzés.)
Mi a saját fejlesztésű, digitális tananyagainkkal tanítunk, és ezeket ajánljuk egyéni nyelvtanulóknak - kisiskolás kortól a szépkorúakig.
Módszerünkkel a diszlexia nem akadályozza az idegen nyelv megismerését sem gyerekkorban, sem felnőttkorban.

A nyelvvizsgák követelményeit - felkészítés után - az általunk nyújtott nyelvismeret alapján sikeresen teljesítik tanulóink. Ehhez nem kell a tanítás közben fél szemünket követelményeken, vizsgakövetelményeken tartanunk.

Különlegességek a VillámNyelviskolában

Kellemes körülmények,
légkondicionált termek, digitális VillámTananyagok, szakképzett VillámNyelvtanárok és egy sok éven át kipróbált, bevált, eredeti módszer szolgálják itt a tanulást.

Anyanyelvi színészektől hallja az idegen nyelvi szöveget, de csak úgy, hogy már előre ismeri a jelentésüket. (Az új mondatok elhangzása előtt a jelentésüket magyarul is hallja/látja.) Írásban is olvashatja mondatról-mondatra a kivetítőn.

A tanuló elismétli  a mintát követve társaival és tanárával együtt. A ritmust, a beszéd hangsúlyait kezükben a karmesteri pálca hangsúlyossá teszi, kiemeli, követi. A mondatot csűrik-csavarják, átalakítják, jelentését zsonglőrködve, és a nyelvi szerkezetek sokaságát szinte észrevétlenül alkalmazzák. Az írásra, az olvasás fejlesztésére, az ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

1. nincs házi feladat,
2
. nincs a következő órára való kötelező felkészülés,
3.
nincs számon kérő tesztelés,
4.
nincs feleltetés,
5. nincs szómagolás,
6. nincs memoriter, és
7. 
nincs hagyományos nyelvtanozás, (így az azt alakozó drillezés sincs).

A résztvevők  mint tornaórán a bukfencet  itt magán a nyelvórán sajátítják el a nyelv használatát.

Célunk: nem holmi látszateredmény: semmiképpen nem az idő előtti, azonnali beszéd az idegen nyelven! Az élvezetes, eredményes, felfedező tapasztalati nyelvtanulás és a valódi nyelvtudás. Nálunk az első: a beszédértést, a jó ritmusú, jó tempójú, jó hangsúlyú artikuláció motoros készségeinek kialakítása, és közben kialakul egy helyes belső beszéd.
Az újrakezdők gyakran hiányos alapjait pótoljuk, korrigáljuk, és ezekre a beszédélményekre alapozzuk az aktív nyelvhasználatot.

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes többnyire azok körében is, akik más módszerrel igyekezeteik ellenére sem jutottak semmilyen használható eredményre.

Tanfolyamainkon nem kell, hogy a résztvevőknek egyforma előismereteik legyenek

Ugyanis soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Mindenki a saját tempójában haladhat. Itt nincs szorongás, nincs megszégyenülés, nincs feleltetési frász.

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel. A könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tananyagaink alapján - vagy a tanfolyamainkat elvégezve - sokan középfokú nyelvvizsgát tettek, (lásd pl. Balázsi Csaba esetét!).

Miért jó az intenzív és szuperintenzív nyelvtanfolyam?

  • Ki ne szeretne hamar eredményt? Minél kevesebb időráfordítással, minél hatékonyabban?!
  • Csakhogy rá kell, hogy álljon az agyunk, a nyelvünk, a gondolkodásunk az idegen nyelv használatára. Ehhez sok, változatos, megértett idegen nyelvi élmény szükséges.
  • A heti egy-két nyelvóra szerintünk alibi nyelvtanulás, ami leginkább csak szinten tartásra elég. Egy új minőségi szint eléréséhez kevés. Az intenzitás minimuma szerintünk a heti 2x2 vagy inkább 2x4 óra. Vagy pl. a hétvégéken - szombaton/vasárnap - egy napon 6-8 óra.
  • A szuperintenzív nyelvtanulás nálunk heti 5-6 napon át napi 6-8 óra nyelvi tréning.  Ebből egy kéthetes tréning többnyire elegendő egy-egy minőségi szintváltozás elérésére.

De hatékony-e, és nem túlterhelő-e a napi 4-8 órás nyelvtanulás?

  • tapasztalataink szerint ezek - bár fárasztóak -, de rendkívül hatékonyak, gazdaságosak, mert
  • az agy átáll az idegen nyelvi gondolkozásra, és
  • az alvásokkal járó tudás-megszilárdulásnak jut elég feldolgozni való.
  • Elenyésző így az utazási idő, a nyelvórára való ráhangolódás időveszteség aránya.

... és honnan teremthető rá ennyi idő?

  • Egy-egy nyaralásra, külföldi utazásra, vagy valamely elkerülhetetlen elfoglaltságra, egy hosszabb betegségre a legelfoglaltabb embernek is kell, hogy legyen ideje. Csak az idegen nyelv megtanulásra ne lenne?

Jelentkezzen be és jöjjön el ingyenes bemutató óránkra!


Lábjegyzetek a jogi nyilatkozathoz:

(1) Azért nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá nyelvoktatásunk, mert a szolgáltatásunk nem "képzési tevékenység" az FKTV értelmező rendelkezései szerint, azaz nem "szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés.", hanem nyelvismeret oktatás, tanítás, nyelvismeret-fejlesztés - mindenfajta "bemeneti és kimeneti követelmény nélkül". Szolgáltatásunk nem tartozik az FKTV Értelmező rendelkezései szerinti "általános nyelvi képzés" alá sem, mert nem "az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányul", ugyanis semmilyen követelmény teljesítésére nem irányul. Nincs "további kimeneti szintekre" sem osztva. A nyelvtanítási szolgáltatásunk ezek miatt nem "képzés", hanem oktatás: Ismeretek és nem képzettséget ad.
EGYÉBKÉNT:
Nyelvtanítási szolgáltatásunk a "2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról" 85. §  (2) b pontja alapján mentes az adó alól, mert ez kimondja, hogy "a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás mentes az adó alól."Relaxa Nyelvi Centrum Kft.
1093 Budapest, Közraktár utca 22/B I/5.© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest