QLL Kvantum Nyelvtanulás
Nyelviskolánk
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

Ha kevés az ideje,
tanuljon nyelvet VillámMódszerrel - fele idő alatt!

Kellemes körülmények,

babzsák-fotelek,
légkondicionált termek,
digitális VillámTananyagok,
szakképzett VillámNyelvtanárok
és

egy sikeres, forradalmi módszer szolgálják itt a tanulást.

Mindig mindent pontosan ért,

mert az anyanyelvi jelentést már a korábbi találkozásokból ismeri, az új mondatok elhangzása előtt mindig előre hallja-látja azt, és ha feledné később, akkor felirat formájában mindig rendelkezésre áll!

Az anyanyelvi színészek által mondott idegennyelvi szöveg a kivetítőn mondatról-mondatra olvasható is.

A tanár és tanuló elismétli. Kezükben mozdul a karmesteri pálca, követi a ritmust, a beszéd hangsúly-változásait. A mondatot átalakítják, jelentését csűrik-csavarják, és szinte észrevétlenül a nyelvi szerkezetek változatos sokaságát alkalmazzák, - miközben ezek eljárásait, kifejezéseit a jelentéshez kapcsolva megjegyzik.
Az írás és az olvasás készségfejlesztésére, ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A nagycsoportos foglalkozásokat az egyénileg (és néha párban) végzett gyakorlatok, és kisebb csoportos társalgási tréningek teszik változatossá.

Egyes tanfolyami szinteken a résztvevők anyanyelvi beszélgetőpartnerrel személyesen ill. telefonon is beszélnek.

Külön társalgási tréningek

Itt a csoport a maga választotta időráfordítással - 4 szinten fejlesztheti beszédkészségét. Kiváló annak, akinek amúgy nincs alkalma a nyelvhasználatra, és nagyobb beszédrutint kíván szerezni.

Ezt meg kell tapasztalni!
Jöjjön el ingyenes bemutató óránkra!

Az ELTE professzorának ajánlása:

A Villám Nyelviskola két tanfolyamának oktatásában is részt vettem;
úgy gondoltam, aki 25 éve tanítja az angol nyelvet valamilyen formában, annak -  legalábbis - illik. Tetszett a módszer dinamizmusa, és főleg a szabadság, amelyet tanárainak és hallgatóinak egyaránt biztosít.

Ajánlom a tanítást éppúgy, mint a tanulást a Villám Módszerrel
még azoknak is, akik idegenkednének tőle: hátha annyira megszeretik, hogy számukra már ez lesz "A" módszer. Legalább próbálják ki!
A nyelvtanulás és nyelvoktatás, mint minden más, nagyon függ az egyéniségtől.
Könnyen el tudom képzelni, hogy sokaknál villámgyorsan találkozik majd egyéniség és villámmódszer.

Kállay Géza, Ph.D., habil., egyetemi tanár
az ELTE Angol-Amerikai Intézetének volt igazgatója,
a BA és az MA Anglisztika Programok vezetője,
az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Tudományos Tanácsának törzstagja

Különlegességek a VillámNyelviskolában

Célunk:

nem a látszateredmény: nem az idő előtti, az azonnali beszéd az idegen nyelven,
hanem az élvezetes nyelvtanulás, a valódi nyelvtudás.
A jó ritmusú, jó tempójú, jó hangsúlyú belső beszéd kialakításával megalapozzuk az idegen nyelvi beszédészlelést és beszédértést, közben pedig kifejlesztjük a helyes artikuláció képességét az idegen nyelven.
Az újrakezdők hiányzó vagy hiányos alapjait pótoljuk, korrigáljuk, és - csak végül - erre építjük az aktív, rutinossá teendő nyelvhasználatot.

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes.

Többnyire azok körében is, akik más módszerrel, igyekezeteik ellenére sem jutottak életükben még semmilyen használható idegennyelv-tudáshoz.
Az eredményes nyelvtanulás célszerű sorrendjét és a spontán beszéd kialakulásának titkait az anyanyelv elsajátításából lestük el módszerünkhöz. Az ugyanis mindenkinél sikeres.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

nincs házi feladat,
nincs a következő órára való kötelező felkészülés,
nincs számon kérő tesztelés, feleltetés,
nincs szómagolás,
nincs memoriter, és
nincs hagyományos nyelvtanozás,
nincs drillezés.

A résztvevők a nyelvórán sajátítanak el mindent, ami a nyelvismeret alapjainak megszerzéséhez kell.

A felnőtt nyelvtanuló életvitele ugyanis csak keveseknek engedi meg, hogy külön is tanuljon, óráról órára házi feladatokat is készítsen. A nyelvtanulás eredményességét ezért nem az otthoni munkára építjük.

Digitális VillámTananyag

Számítógépről projektoros kivetítéssel használjuk digitális tananyagainkat.
Így minden mondat szövegét együtt hallják is, látják is - a vetítővásznonról olvassák - tanulóink. Ez megkönnyíti a helyes kiejtést, és külön időráfordítás nélkül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket. A kivetített szövegen rámutatunk a nyelvi jellegzetességekre, és a szöveg módosításával tanítjuk az élő nyelvhasználatot.

(A VillámAngol TANGÓ-program most már az otthoni nyelvtanulásra, egyéni gyakorlásra, vizsgafelkészülésre is rendelkezésre áll. Így a nyelviskolai tanfolyamot a biztonságos, önellenőrzéses gyakorlással Ön is hatékonyan kiegészítheti.)

A csoportok tagjainak nem kell, hogy kiegyenlített előismereteik legyenek.

Soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Mindenki a saját tempójában haladhat.

Itt a nyelvtanulás nem jár szorongással, nincs megszégyenülés és nincs feleltetési frász.

Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés.
A VillámNyelvtanár menet közben irányít, segítséget nyújt, visszajelzést ad. Anyanyelvi vendégtanárokkal való szabad beszélgetésben a valódi, aktív nyelvhasználattal találkoznak a tanulók.

Egy jó hír diszlexiásoknak:

a VillámMódszerrel örömünkre sok olyan diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel, akiket pl. az iskolai nyelvoktatás alól manapság felmentenek. Nálunk pedig pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után többen már könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve többen akkreditált középfokú nyelvvizsgát tettek (lásd pl. itt mindjárt Balázsi Csaba esetét!).

A csoportos tanulás kiegészítéseként a VillámAngol Tangó programmal
mindenki egyénileg, otthon, saját tempójában is gyakorolhat, és hatékonyan ellenőrizheti magát:

Egy-egy mondat felidézésére, angolra fordítására, vagy csak helyes kiejtésének gyakorlására kinek több, kinek kevesebb időre van szüksége, és nincs az a tanár, aki ezt mindenki számára optimálissá tudná tenni. Ám a számítógép akkor lép tovább, amikor használója saját igénye szerint arra utasítja.
Felülmúlhatatlan képessége a Tangó programnak, hogy a nyelvtanuló családtagok személy szerint jelentkezhetnek be a programba, és ki-ki megjelölheti a saját adatbázisába azokat a mondatokat, amelyekek gyakorlására külön is vissza kíván térni. Ezekat a "visz'lát, nem tudom"-jelölésű mondatokat háromszori "tudom"-jelőléssel tudja azután automatikusan innen eltávolítani...

Mit mondanak nyelvtanulóink?


Tanáraim az általános iskolától kezdve azt mondták,
sohasem leszek képes megtanulni egy idegen nyelvet.
Diszlexiám és díszgráfiám ennél a módszernél viszont egyáltalán nem okozott problémát.
Gyorsan, kb. 1 év alatt megtanultam angolul és középfokú nyelvvizsgát tettem a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Mi több, megszerettem a nyelvtanulást.
Balázsi Csaba (21)
egyetemi hallgató

Ui..: A Corvinus Egyetemen az évkezdő írásbeli angol szintfelmérőn 60 pontból 56-ot szereztem, és ezzel csoportelső lettem.
Azért nem kaptam 60 pontot, mert az a és o betüimet néhány helyen összetévesztették.


A VillámMódszer olyan átütő hatását sikerült megtapasztalnom magamon, hogy a kisebb csodák között tartom számon. A harmadik hétvégi beszéltető tréning után a "beszélőkém" gátja egy partin átszakadt: úgy éreztem, feltétlenül kommunikálnom kell. Oktatásért felelős HR managerként ezért ajánlottam akkori cégem 65 dolgozója számára ezt a módszert.
Váradi Ibolya
HR manager

A tanfolyam óta sokkal jobbak a jegyeim angolból. Kár, hogy a suliban nem így tanulunk.

Mészáros Balázs (12) tanuló

Ez a módszer az egyedüli gyógyír a poroszutas tanulási beidegződéseimre.

Vajnai Zoltán (35) tanácsadó

Úgy hiszem, most ráéreztem a nyelv lényegére. Több sikerélményem volt, mint máshol ezen a területen még soha. Sikerült elhinnem, hogy én is képes vagyok elsajátítani a nyelvet.

Éliás József (35) üzemvezető, TVK


Jó hangulatú és újszerű órákon vettem részt, de amikor ezt követően életemben először magam alkalmaztam angol beszédemben olyan mondatszerkezeteket, amilyeneket korábban lefordítani is csak kínkeservesen tudtam, saját magam döbbentem meg a legjobban.

dr. Nobilis András (45) főorvos, SOTE

Úgy elrepült ez a két hét, mint egy pillanat. Kezdetben azt gondoltam, hogy mindegy, valahogy túlélem, és most szinte sajnálom, hogy vége.

Czinkota Mihályné (67) könyvelő


Meggyőződésem, hogy az oktatási reform ilyen, gyökerében más, korszerű módszerek bevezetésével lenne sikeres. Igy lehetne a diákok terhelését csökkenteni és a hatékonyságot növelni.

Cseh Béla (70) bányamérnök


Mit mondanak nyelvtanáraink?

Jó látni, hogy szómagoltatás és nyelvtanozás nélkül is lehet nyelvet tanítani. Kár, hogy én nem tanulhattam így.

Sánta Béla
okl. angoltanár

Valaha a nyelvtanítás elengedhetetlen részének tartottuk a nyelvtanozást, a szótanítást, a drillezést és a házifeladatokat. Ma már tudom, hogy tévedtünk.

Borsovszky Éva oktatási vezető, okl. angoltanár

    

Sok nyelvtanár belefásul a nyelvtanításba, és ez korábban velem is megesett. Itt azonban napról-napra és már évek óta örömmel, élvezettel tanítok, és remélem, hogy ezt a diákjaim is érzik.

Budai Andrea
okl. angoltanár

Szerencsés vagyok, mert a nyelvtanítás egyszerre hivatásom, munkám és hobbim, már 12 éve. Két éve tértem át a VillámMódszerre és nem volt nehéz beleszeretni. Hiszem, hogy ez a jövő.

Sipos Andrea, okl. némettanár

 

  

A VillámNyelvtanár tízparancsolata

1. A VillámNyelvtanítás misszió.
2. Tanulmányozom, megismerem, és magamévá teszem a VillámMódszer filozófiáját, technikáját, gyakorlatát.
3. A nyelvtanuló - nem gyerek, nem nebuló, nem diák -, hanem tudásra vágyó, értelmes, intelligens ember, akinek méltósága szent.
4. Ebben a módszerben mindenki nyelvi élményeiből, tapasztalataiból tanulja a nyelvet.
5. Nem én tanítom a Tanulót, hanem ő tanul a tapasztalataiból.
Én csak figyelem, irányítom és segítem Őt a tanulásában!
6. Az iskolás kikérdezés, feleltetés - engedély nélküli házkutatás a nyelvtanuló agyában - szigorúan tilos!
7. Hiszek abban, hogy a VillámMódszerrel nincs reménytelen eset, és mindent megteszek, hogy valóban ne is legyen!
8. A VillámNyelvtanításban legfőbb érték: a tanuló ideje!
9. A jó tanulási és csoportlégkör megteremtése, megóvása az Én felelősségem.
10. Iskolánk kísérleti Mintaiskola. Házirendjét betartom, jó hírét keltem, és megóvom.


Relaxa Kft. Első VillámNyelviskola
1095 Budapest, IX. Közraktár utca 22B Fsz. 6.
T.: (1) 218 2764,
e-mail: relaxa.titkárság@t-online.hu

Akkreditált felnőttképzési intézmény vagyunk, a VillámAngol nyelvi felnőttképzési programunk akkreditált. Így ennek tandíját ÁFA nem terheli.
A VillámNémet, VillámFrancia programjaink jelenleg(!) nem akkreditáltak,
így ezek tandíját vállalati ügyfelek esetén ÁFA terheli,
magánszemélyek tandíjából pedig az ÁFA-részt magunkra vállaljuk.

Cégeknek saját dolgozó nyelvtanítása minden nyelvből a szakképzési hozzájárulás terhére is részben finanszírozható.© 2017 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest