QLL Kvantum Nyelvtanulás

Lényeges változtatások:

átalakítottuk - szűkítettük és megváltoztatjuk, megváltoztattuk - nyelviskolai kínálatunkat
és a QLL 2.0 módszerünkhöz beszéltető kártyákat, és a spontán megszólalást fejlesztő, új, beszélgető tréningeket tartunk (2018. szeptembere után).

Piaci és jogszabályi változásra tekintettel 2017-ben megszüntettük a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, un. nyelvi "képzések" formát. Helyettük nyelvtanfolyamokat, nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk. Így megőriztük az eddigi fejlesztési eredményeinket, és hatósági beleszólás nélkül, szakmai meggyőződésünk szerint, szabadon alkalmazhatjuk rendszerünket és az új fejlesztéseinket.


Különlegességek a VillámNyelviskolában

Kellemes körülmények,
légkondicionált termek, digitális VillámTananyagok, szakképzett VillámNyelvtanárok és egy sok éven át kipróbált, bevált, eredeti módszer szolgálják itt a tanulást.

A nyelvtanuló mindig mindent pontosan ért, mert a jelentést az új mondatok elhangzása előtt magyarul hallja-látja, (és ha feledné később, akkor felirat segíti emlékezetét)!
Anyanyelvi színészektől
hallja az idegen nyelvi szöveget, és mondatról-mondatra olvashatja is a kivetítőn. A tanuló
a mintát követve társaival és tanárával együtt elismétli a mondatokat. A ritmust, a beszéd hangsúlyait a  tanulók kezükben egy karmesteri pálcával kiemelik,  maguk számára emlékezetessé teszik.
A mondatokat átalakítják, jelentését zsonglőrködve csűrik-vavarják,
és így a nyelvi szerkezetek sokaságát szinte észrevétlenül alkalmazzák.
Az írásra, az olvasás fejlesztésére, az ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

1. nincs házi feladat, 2. nincs a következő órára való kötelező felkészülés, 3. nincs számon kérő tesztelés, 4. nincs feleltetés, 5. nincs szómagolás, 6. nincs memoriter, és 7. nincs hagyományos nyelvtanozás, és így az azt alapozó drillezés sincs.

A résztvevők  mint tornaórán a bukfencet  itt magán a nyelvórán sajátítják el a nyelv használatát. Mindent, ami a nyelvismeret alapjainak megszerzéséhez kel. (A felnőtt nyelvtanuló életvitele sem alig engedi meg, hogy otthon külön is tanuljon, ráadásul óráról órára házi feladatokat is készítsen.) Ezért a nyelvtanulás eredményességét nem építjük a tanuló otthoni munkájára.

Akik másképp nem boldogultak

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes többnyire azok körében is, akik más módszerrel igyekezeteik ellenére sem jutottak semmilyen használható eredményre. Akik azt hiszik magukról, hogy nem lenne nyelvérzékük, holott anyanyelvüket egészen kisgyerekként meg tudták tanulni!

A digitális VillámTananyag és előnyei

Számítógépről nagy méretű tevé-monitoron, ill. projektoros kivetítéssel játszuk le a digitális tananyagainkat. Így minden mondat szövegét együtt hallják is, látják, olvassák is a tanulóink. Ez könnyíti a helyes kiejtést, és észrevétlenül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket. A szöveg módosításával tanítjuk az élő nyelvhasználatot.

Nem kell, hogy egyforma előismereteik legyenek

Ugyanis soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Mindenki a saját tempójában haladhat. Itt nincs szorongás, nincs megszégyenülés, nincs feleltetési frász. Az STT kártyákkal pedig mindenki képes a felvetett kérdésekre saját válasz-repertoárából angolul-németül, ráadásul nyelvhelyesen felelni. (QLL 2.0)

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel, akiket egyébként az iskolai nyelvoktatás alól felmentenek. Nálunk pedig pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve többen középfokú nyelvvizsgát tettek.
(lásd pl. itt mindjárt Balázsi Csaba esetét!).


Miért jó az intenzív és szuperintenzív nyelvtanfolyam?

  • Ki ne szeretne hamar eredményt?
  • Ki ne szeretné hamar érezni, hogy van értelme, eredménye a tevékenységének?
  • Minél kevesebb időráfordítással, minél hatékonyabban?!
  • Csakhogy az idegen nyelv használatára rá kell, hogy álljon az agyunk, a gondolkodásunk és automatikusan a nyelvünk is. Ehhez eredeti, új módszer és sok idegen nyelvi élmény szükséges. Hatékony, intenzív nyelvtanfolyam, vagy a tanfolyami munka alapjával, a Tangó programmal az önáló nyelvgyakorlás.
  • A szuperintenzív nyelvtanulás nálunk heti 5-6 napon át napi 8 óra nyelvi tréning.  Ebből egy kéthetes tréning már elegendő egy-egy minőségi szintváltozás elérésére.
  • Az elterjedt, heti egy-két hagyományos nyelvóra leginkább valami alibi-nyelvtanulás. Ennyi időráfordítás a QLL 2.0 módszerünkkel a beszédkészség fejlesztésére elég.

De hatékony-e, gazdaságos-e a napi 4-8 órás nyelvtanulás?

  • tapasztalataink szerint igen. Rendkívül hatékonyak is, gazdaságosak is az ilyen tréningek, mert
  • az emberi agy szinte teljesen átáll az idegen nyelvi gondolkozásra, és az alvásokkal járó tudás-megszilárdulásnak jut elég feldolgozni való.
  • az utazási idő, a nyelvórára való ráhangolódás időveszteség aránya elenyésző.

Szakmai, nyelvpedagógiai hitvallásunk a Közös Európai Referenciakeretről és a mindennapi nyelvtanításról, (és egy jogi nyilatkozat.)

A nyelvi szintek Európa-szerte egységes meghatározására és besorolására szolgál az un. Közös Európai Referenciakeret. Ez közös alapot teremt a bizonyítványok kölcsönös elismeréséhez. Hiába mondta az Europa Tanács, hogy nem szabad az egyes szinteket, mint egy „zollstock”-ot értelmezni, a magyar jogi szabályozás "bemeneti és kimeneti követelmények" szerinti programokat ír elő a "képzések" esetére. Úgy döntöttünk, hogy emiatt nem veszünk részt olyan "képzésekben", melyekre az FKTV előírásai vonatkoznak, és töröltettük magunkat a nyilvántartásban. 

Nyelviskolánkban nyelvtanítási/nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól" alapján. (Ez a tevékenységünk semmilyen vonatkozásban nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá.) (Egyébként nyelvtanítási szolgáltatásunk mentes az adó alól a "2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról" 85. §  (2) b pontja alapján. Ez  kimondja, hogy "a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás" mentes az adó alól.

Jöjjön el tananyag-bemutatónkra, bemutató óránkra, nyelvtanulási tanácsadásunkra!

Helye: Bp., IX. Közraktár u. 22B. fsz. 6. alatt. (Kapucsengő: Relaxa Kft)

Időpontja - telefoni egyeztetéssel a hétfő - szerda - péntek 11-15 óra közötti ügyfélszolgálati időkben, Szertdán tovább, 17 óráig.

Jelentkezés, időpont-egyeztetés: +36-30-449-8850   illetve (1)267-1111 és (1)218-2764, relaxa.titkarsag@t-online.hu, vagy online jelentkezés honlapunkon.


Megközelíthető:

2-es villamossal: a Zsil utca megállótól a második háztömb a Közraktár u. 22/B,
4-es és 6-os villamossal, 12-es busszal: a Boráros téri megállótól,
15-ös busszal: a Bakáts utcai megállótól,
HÉV-vel: a Boráros téri végállomástól gyalog, vagy a 2-es villamossal az első megálló.

Parkolási lehetőségek:

Fizető parkolás a "BÁLNA" parkolóházában - (jelenleg - 2018. május - az első óra ingyenes, és utána 300 Ft/h),
egyébként a ház előttu járdán, ill. a háztömb körüli utcákban lehet parkolni  - drágábban.Jelentkezés

Tanfolyamainkra, tananyag és tanfolyam bemutatónkra jelentkezzen telefonon, e-mailben, személyesen vagy az alábbi űrlap segítségével. Kérjük,
töltse ki a vonatkozó mezőket, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük!

Jelentkezem

tananyag és tanfolyam bemutatóra, nyelvtanulási tanácsadásra

Név *
Telefon *
E-mail

A tanulni kívánt nyelv  *      
Megjegyzés:

 © 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest