QLL Kvantum Nyelvtanulás

Melyek a Tangó program fő újdonságai?

Felidézés, rekonstruálás "forró emléknyomon" - "Tangózzunk"!

Amikor a szövegben előre haladva már ismeri, érti az egyik, majd a másik mondatot, akkor eggyel visszalép a program - akár csak a táncban a lépésekkel, de itt a mondatokkal: kettő előre, egy hátra! A visszalépő és az első előrelépő mondat emlékezet-próba. Ön időt kap, hogy felidézhesse a mondatot. A "tovább" megnyomására aztán megjelenik a helyes megoldás. Aztán következik az újabb mondat bemutatása, és így tovább.

A nyelvtanilag helyes beszéd elsajátítása:

Anyanyelvünk használatához nem kell nyelvtani ismeret. Miért is kellene idegen nyelven?
A helyes beszéd elsajátításához Ön a mondatokat - mint a valódi társalgásban – a helyzetnek megfelelően csűri-csavarja, átalakítja, módosítja is a Tangó programban. Ezt szolgálja benne találmányunk, a "nyelvi zsonglőrködés".

A tudásmegszilárdulás tervszerű kihasználása

A Tangó program számos, korcsoportnak, tudásszintnek és -célnak megfelelő tanmenetet tartalmaz. Önnek nem kell mást tennie, csak kiválasztani az Ön számára legjobban megfelelőt, és aszerint haladni.

Mi köze van az anyanyelv-elsajátítás folyamataihoz?

A Tangó tudatos célkitűzése volt, hogy az anyanyelv elsajátítás folyamatainak lényegét kövesse. Ehhez egy új tanulás- és memória-elméletre, a nyelvtan eljárás-felfogású tudományos felismeréseire, a több mint két évtizedes fejlesztésre volt szükség.

A nyelvtudás önellenőrzése:

mivel mindig érti a szöveget, mindig meghallgathatja a helyes kiejtését, nincs mitől tartania! Saját megoldását az eredetivel mindig egybevetheti, korrigálhatja, és bejelölheti magának, hogy jól tudta, vagy éppen bizonytalan volt benne.

Miért kell a programba saját néven bejelentkezni?

A program lehetővé teszi, hogy Ön, vagy bármely családtagja más-más tanmenet szerinti bejárási úton ugyanabból a kétnyelvű adatbázisból tanulhasson. Mindenki saját néven bejelentkezve saját tanmenete szerint tanulhat, és saját adatbázisába jelöli be a tudott/nem tudott mondatokat.

Tangó programban megvalósuló Makara-módszer lényege tehát?

  • a szöveg pontos megértését a nyelvtanuló szókincsétől és nyelvtani előismereteitől függetlenül mindenki számára biztosítja a tanulás folyamatában bármelyik lecke esetén,
  • és ezzel a beszéd keltette szubjektív élményhez közvetlenül kapcsolódik a szöveg jelentése.
  • itt nem az elemzéses, hanem az élményszintű,
  • és nem a szokásos mechanikus, szándékos ismétléses tanulás folyik, hanem
  • a tanmenetekben magasabb tevékenységi szinteken való ismétlődésekkel tervszerű biztosított, automatikus nyelvtanulás, melyben
  • a közelmúlt felfedezését, a tudás-megszilárdulást a tanmenetekben tervszerűen alkalmazzuk.
  • az aktív önellenőrzés dominál benne a külső ellenőrzés és korrekció helyett.

A módszer diszlexiás nyelvtanulóknál is rendszerint beválik, pedig az intézményes nyelvoktatás felmenti őket a nyelvtanulás alól

© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest