QLL Kvantum Nyelvtanulás
Tananyagaink
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

A Villám Tananyagok audio CD-s feldolgozásai
az angol, német, francia, olasz, spanyol, latin nyelvek tanulására állnak rendelkezésre.
(Korábbi verzióban kapható még Orosz tananyag, továbbá idegenajkúaknak magyar tananyag.)

Íme a Komplett VillámAngol csomag CD-tokkal - összesen 107 audioCD-vel, 12 nyelvkönyvvel

A bal szélen lévő csoportban látható a VillámAngol Rutin kezdő-csomag,
a jobb szélen pedig a Rutin középhaladó-csomag.
Középen látható, két CD-tartóban vannak tanító-, azaz a MeMo-CD-k.
Velük együtt képezik a Rutin csomagok
a Komplett Kezdő-csomagot és a Komplett Középhaladó-csomagot.

A Rutin-csomagok

a tananyag-sorozataink könyveit és gyakorló CD-it tartalmazzák.Ezt azoknak ajánljuk, akik korábban már tanulták vagy pl. valamilyen nyelvtanfolyamon éppen tanulják a nyelvet. VillámNyelvtanfolyamaink tanulóinak is ezeket ajánljuk az otthoni ill. a későbbi gyakorláshoz.

Különösen előnyösek a tananyag-feldolgozások az utazás, házimunka, vagy más elfoglaltság közbeni nyelvtanulásra, tudás-felfrissítésre, nyelvtudás-megőrzésre. Ez tehát újrakezdők és haladók valamint nyelvtanfolyami tanulók tananyaga.

A más módszerrel tanulók számára
is ajánljuk
formábahozásra, felzárkózásra, a beszédértés és a beszédkészség javítására, a szókincs aktivizálására.


A "Komplett csomagok"

A "tanító feldolgozást" tartalmazó CD-csomagok (MeMo CD-k) teljessé teszik a Rutin-csomagok tananyagát, és velük együtt képezik a Komplett tananyag-csomagokat.

A tanító-feldolgozású (MeMo) CD-ken
a mondatok sokszor megismétlődnek, ismerősként vissza-visszatérnek, mint ahogy egy zeneműben teszik a fő és a melléktéma motívumai. Mi pedig újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk, valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.


Milyen a tananyag?

A szöveget
hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják a CD-ken lassú és normál beszédtempóban. A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal megérti. A trükk annyi, hogy a mondat magyar jelentését a hangfelvétel első alkalommal előre közli. Rögtön "értjük a szöveget", ismeretlen elemeit kikövetkeztetjük, beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség sem nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.


Rutin CD-k egyik része a "beszéltető-ügyesítő feldolgozás". Itt amint meghallgattunk egy idegennyelvi mondatot, szünet következik, hogy elismételjük, magunk is kimondjuk a mondatot, kövessük a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát. Így hibátlan és hiteles minta alapján a gördülékeny beszédet begyakoroljuk.

Rutin CD-k másik részén az "ismétlő feldolgozás" van.
Itt csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és az is a normál beszédtempóban.


Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott és leírt formában;
2. maga is kimondjon sok mondatot;
3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
4. a szabad beszédet;
5. megismerkedjen a nyelvtani eljárásokkal, procedúrákkal; és
6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Amire mindenki vágyik – a szabad beszéd - ezekre a megalapozó élményekre épül.
Ennek elsajátításához az egyéni nyelvtanulók számára is jó gyakorlási lehetőséget adnak nyelviskolánk VillámExpressz beszéltető és Társalgási tréningjei.

A Villám®-módszer éppen az itt leírt sorrendet javasolja - lásd: hétlépcsős nyelvtanulás!
A hagyományos nyelvtanítás, sajnos, pont fordítva halad.© 2017 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest