QLL Kvantum Nyelvtanulás

A Villám Tananyagokoknak a húsz éves fejlesztési eredményeit tartalmazó, modern digitális változatát a számítógépes Tangó programjaink tartalmazzák.
A Tangó programok magunkba foglalják a VillámTananyagoknak az eredetileg 1995-97-ben kidolgozott, máig nagy sikerű audio hangfeldolgozásait, és a VillámNyelviskolában alkalmazott új eljárásokat,  bővített szövegeket,  sokoldalú használati lehetőséget.

 
Eredetileg  1995-97-es években dolgoztuk ki.
Eredetileg hangkazettákon, majd CD-ken
forgalmaztuk, jelenleg mp3 tömörítésben árusítjuk.

2016-ban kiárusítottuk a CD-s tananyagaink túlnyomó részét, és a pár kivételtől eltekintve
jelenleg az audió tananyagok
mp3 tömörítésben állnak rendelkezésre
az angol, a német, a francia, az olasz, a spanyol, az orosz, a latin tanulására.

Angol ill. németül tudók számára MAGYAR tananyagunk is van.

Így nézett ki az eredeti Komplett VillámAngol csomag
- összesen 107 audioCD-vel,
CD-tokkal, 12 nyelvkönyvvel -,
ám jelenleg a száznál több CD helyett
a hangfeldolgozások mp3-as tömörítésű egyetlen DVD-n, vagy pendrive-on kaphatók.

A Rutin- és a Komplett csomagokról

Rutin feldolgozásoknak nevezzük
a tanyag leckéinek az ismétlő - (Rutin Rapid) - feldolgozását,
a "beszéltető-ügyesítő" - (Rutin Szimpla) - hangfeldolgozást.

Tanító (MeMo) hangfeldolgozásnak nevezzük
a tanszöveg rövid blokkokra bontott, sok ismétlődést tartalmazó, speciális hangfeldolgozását.
Ebben a mondatok magyar jelentése egyetlen egyszer, és célnyelvi alakja pedig számos alkalommal elhangzik.

A komplett csomag mind a Tanító, mind a Rutin feldolgozásokat tartalmazza.


Tanító (MeMo) hangfeldolgozásokon
a tananyag mondatok sokszor megismétlődnek, ismerősként vissza-visszatérnek, mint ahogy egy zeneműben teszenek a fő és a melléktéma motívumai. Mi pedig újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk, valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

a tananyag-sorozataink könyveit és gyakorló hangfeldolgozásait tartalmazzák.
Ezt azoknak ajánljuk gyakorlásra, formábahozásra, akik korábban már tanulták vagy éppen tanulják a nyelvet. Különösen előnyösek a tananyag-feldolgozások az utazás, házimunka, vagy más elfoglaltság közbeni nyelvtanulásra, tudás-felfrissítésre, nyelvtudás-megőrzésre.
Ez tehát újrakezdők és haladók tananyaga.
A nyelvet más módszerrel tanulók számára
is ajánljuk
formába hozásra, felzárkózásra, a beszédértés és a beszédkészség javítására, a szókincs aktivizálására.


A "Komplett csomagok"

A  tananyagának "tanító feldolgozásit" tartalmazó lemezek (MeMo csomagok) teljessé teszik , és velük együtt képezik a Komplett tananyag-csomagokat.

Rutin-csomagokMilyen a tananyag?

A szöveget
hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják a hangfelvételeken, lassú és normál beszédtempóban. A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal megérti. A trükk annyi, hogy a mondat magyar jelentését a hangfelvétel első alkalommal előre közli. Rögtön "értjük a szöveget", ismeretlen elemeit kikövetkeztetjük, beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség sem nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.


A Rutin hanganyagok egyik része a "beszéltető-ügyesítő feldolgozás". Itt amint meghallgattunk egy idegennyelvi mondatot, szünet következik, hogy elismételjük, magunk is kimondjuk a mondatot, kövessük a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát. Így hibátlan és hiteles minta alapján a gördülékeny beszédet begyakoroljuk.

A Rutin hanganyagok másik részén az "ismétlő feldolgozás" van.
Itt csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és az is normál beszédtempóban.


Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott és leírt formában;
2. maga is kimondjon sok mondatot;
3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
4. a szabad beszédet;
5. megismerkedjen a nyelvtani eljárásokkal, procedúrákkal; és
6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Amire mindenki vágyik – a szabad beszéd - ezekre a megalapozó élményekre épül.
Ennek elsajátításához az egyéni nyelvtanulók számára is jó gyakorlási lehetőséget adnak nyelviskolánk VillámExpressz beszéltető és Társalgási tréningjei.

A Villám®-módszer éppen az itt leírt sorrendet javasolja - lásd: hétlépcsős nyelvtanulás!
A hagyományos nyelvtanítás, sajnos, pont fordítva halad.© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest