QLL Kvantum Nyelvtanulás

A Villám Tananyagokoknak a húsz éves fejlesztési eredményeit tartalmazó, modern digitális változatát a számítógépes Tangó programjaink tartalmazzák.
A Tangó programok magunkba foglalják a VillámTananyagoknak az eredetileg 1995-97-ben kidolgozott, máig nagy sikerű audio hangfeldolgozásait, és a VillámNyelviskolában alkalmazott új eljárásokat,  bővített szövegeket,  sokoldalú használati lehetőséget.

 
Eredetileg  1995-97-es években dolgoztuk ki.
Eredetileg hangkazettákon, majd CD-ken
forgalmaztuk, jelenleg mp3 tömörítésben árusítjuk.

2016-ban kiárusítottuk a CD-s tananyagaink túlnyomó részét, és a pár kivételtől eltekintve
jelenleg az audió tananyagok mp3 tömörítésben állnak rendelkezésre.

Hallgasson bele az az angol, a német, a francia tananyag-kostolónkba:
VillámAngol Família, VillámAngol Aktív
VillámNémet Família, VillámNémet Praxis
VillámFrancia Dialóg, VillámFrancia Praxis

Olasz, spanyol, orosz és latin hanganyagaink is vannak.
Angol ill. németül tudók számára MAGYAR tananyagunk is van.

Így nézett ki az eredeti Komplett VillámAngol csomag
- összesen 107 audioCD-vel,
CD-tokkal, 12 nyelvkönyvvel -,
ám jelenleg a száznál több CD helyett
a hangfeldolgozások mp3-as tömörítésű egyetlen DVD-n, vagy pendrive-on kaphatók.

A Rutin- és a Komplett csomagokról

Rutin feldolgozásoknak nevezzük
a tanyag leckéinek az ismétlő - (Rutin Rapid) - feldolgozását,
a "beszéltető-ügyesítő" - (Rutin Szimpla) - hangfeldolgozást.

Tanító (MeMo) hangfeldolgozásnak nevezzük
a tanszöveg rövid blokkokra bontott, sok ismétlődést tartalmazó, speciális hangfeldolgozását.
Ebben a mondatok magyar jelentése egyetlen egyszer, és célnyelvi alakja pedig számos alkalommal elhangzik.

A komplett csomag mind a Tanító, mind a Rutin feldolgozásokat tartalmazza.


Tanító (MeMo) hangfeldolgozásokon
a tananyag mondatok sokszor megismétlődnek, ismerősként vissza-visszatérnek, mint ahogy egy zeneműben teszenek a fő és a melléktéma motívumai. Mi pedig újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk, valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

a tananyag-sorozataink könyveit és gyakorló hangfeldolgozásait tartalmazzák.
Ezt azoknak ajánljuk gyakorlásra, formábahozásra, akik korábban már tanulták vagy éppen tanulják a nyelvet. Különösen előnyösek a tananyag-feldolgozások az utazás, házimunka, vagy más elfoglaltság közbeni nyelvtanulásra, tudás-felfrissítésre, nyelvtudás-megőrzésre.
Ez tehát újrakezdők és haladók tananyaga.
A nyelvet más módszerrel tanulók számára
is ajánljuk
formába hozásra, felzárkózásra, a beszédértés és a beszédkészség javítására, a szókincs aktivizálására.


A "Komplett csomagok"

A  tananyagának "tanító feldolgozásit" tartalmazó lemezek (MeMo csomagok) teljessé teszik , és velük együtt képezik a Komplett tananyag-csomagokat.

Rutin-csomagokMilyen a tananyag?

A szöveget
hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják a hangfelvételeken, lassú és normál beszédtempóban. A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal megérti. A trükk annyi, hogy a mondat magyar jelentését a hangfelvétel első alkalommal előre közli. Rögtön "értjük a szöveget", ismeretlen elemeit kikövetkeztetjük, beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség sem nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.


A Rutin hanganyagok egyik része a "beszéltető-ügyesítő feldolgozás". Itt amint meghallgattunk egy idegennyelvi mondatot, szünet következik, hogy elismételjük, magunk is kimondjuk a mondatot, kövessük a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát. Így hibátlan és hiteles minta alapján a gördülékeny beszédet begyakoroljuk.

A Rutin hanganyagok másik részén az "ismétlő feldolgozás" van.
Itt csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és az is normál beszédtempóban.


Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott és leírt formában;
2. maga is kimondjon sok mondatot;
3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
4. a szabad beszédet;
5. megismerkedjen a nyelvtani eljárásokkal, procedúrákkal; és
6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Amire mindenki vágyik – a szabad beszéd - ezekre a megalapozó élményekre épül.
Ennek elsajátításához az egyéni nyelvtanulók számára is jó gyakorlási lehetőséget adnak nyelviskolánk VillámExpressz beszéltető és Társalgási tréningjei.

A Villám®-módszer éppen az itt leírt sorrendet javasolja - lásd: hétlépcsős nyelvtanulás!
A hagyományos nyelvtanítás, sajnos, pont fordítva halad.© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest