QLL Kvantum Nyelvtanulás

Makara György

Ki tudja, hova vezet még?
Egy bizarr ötletbôl – szenzációs eredmény

Egy 1994. évi agykutatási közleménybôl kiderült, hogy az alvást megelôzô ébrenlét során szerzett új információkat az elme alvás közben automatikusan hozzáépíti a világról meglévô egységes tudásképhez.
Ebbôl fakadt a merész ötlet: új és új információt adjunk naponta a nyelvtanulónak, hogy legyen a meglévô tudáshoz alvásról alvásra mit hozzáépíteni! A „villám”-tananyag ezt lehetôvé teszi.

A családi kipróbálás minden várakozást felülmúlt – lásd az alább közölt vizsgabeszámolót. Egyedi eset lenne? Szegeden és Kiskunhalason egy 14 fôs, illetve egy 15 fôs középiskolai osztályban 5 napig tartó, napi egy-egy leckés, otthontanulási kísérletet végeztek a Villám Német Dialóg tananyaggal. S az eredmény: ezek a diákok is értették, tudták a csak egyszer hallott leckéket!

E szenzációs eredmény – lélegzetelállító …, vagy szerényebben és megfontoltabban szólva: további vizsgálódásra, kísérletezésre érdemes utat jelez.
Tesszük tehát, s tehetik, tegyék mások is.
A felnôtt korúaknál az eddigi tapasztalatok* megoszlóbbak. (Meglehet, hogy a nyelvet nehezebben tanuló felnôtteknek még mindig jól jöhet a nyelvtanuláshoz a relaxálás is …?)
‘95. november

* kiderült azóta, hogy az idegen nyelvi fürdô, a nonstop haladás felnôtteknél is beválik (1997)

Jegyzôkönyv egy nyelvvizsgáról

A mai napon felkérésre levizsgáztattuk német nyelvbôl M. Dorottya, elsô gimnáziumi tanulót. A tanuló 14 éves, a gimnáziumban a folyó tanévben kezdett németül tanulni, heti 3 órában. Ugyancsak kezdôként tanulja a francia nyelvet heti 8 órában. Angolul jól beszél. Iskolai tanulmányai mellett 1994. november közepén elkezdett a Relaxa Kft. „VillámNémet – nyelvtanulás a megértés villámfényében” elnevezésű új tananyagával németül tanulni. 8 hét, azaz 56 nap leforgása alatt átvette a VillámNémet Dialógus-program 20 leckés 20 + 4 kazettaórányi kezdô tananyagát (ez kb. 1500 szó) és a VillámNémet Praxis-program középhaladó, 20 lecke 10+2 kazettaórányi anyagát. A teljes anyag együtt kb. 2500 lexikai egységet dolgoz fel.
A vizsgáztatás csak szóban folyt, és az alábbiakat állapíthattuk meg:
A tanuló a középhaladó anyag szókincsének keretein belül feltett minden kérdésünket jól értette, azokra különösebb gondolkodási idô nélkül tudott reagálni.
Nemcsak azt állapítottuk meg, hogy az átvett anyagot jól ismeri, hanem azt is, hogy a tanult szavakat és kifejezéseket más relációkban is képes alkalmazni.
Kiejtése jó, könnyedén fejezi ki magát.
Tudása nyelvtani korrektséget illetôen sem mutatott több hiányosságot, mint a hasonló szintig más módszerrel, általában hosszabb idô alatt eljutott tanulóké.
Íráskészsége és nyelvtani tudatossága ilyenfajta felkészüléssel bizonnyal kiegészítésre szorul, ezért ezt mélyebben nem vizsgáltuk.
A rövid idô alatt elért jó eredmény számunkra igen meggyôzôen bizonyította a módszer hatékonyságát.
A tanulási módszerérôl M. Dorottya elmondta, hogy öntevékenyen, minden tanári segítség nélkül tanult. Minden leckét és a 6 ismétlôkazettát is csak egyetlenegyszer(!) hallgatta meg. Egy-egy napon általában csak egy leckét vett. Idônként tanulásmentes napot is engedélyezett magának, összesen tizenegyet. Úgy tanult, hogy a kazetta hallgatása közben vagy a könyvben is követte a szöveget, vagy úgy, hogy közben tevékenykedett, pl. tornázott. Ilyenkor a kazettahallgatás után a könyvbôl elolvasta a lecke anyagát.
A középhaladó szintű Praxis-sorozatnál tanulási módszerét kiegészítette azzal is, hogy idômérés mellett megpróbálta minél gyorsabban, és lehetôleg elakadás nélkül felolvasni a dialógust. A cél saját megelégedettsége volt.
A kazettahallgatásra fordított összes tanulási idô tehát 36 óra, és további 5–10 órányira lehet becsülni az olvasásra, ill. felolvasásra fordított tanulási idôt.
Budapest, 1995. január 23.

Horváthné Bánky fôiskolai adjunktus, nyelvtanár

Dóra Mika Istvánné középiskolai nyelvtanár

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest