QLL Kvantum Nyelvtanulás

Dálnoki–Fésűs András

Látja? – Nem látja? – Na látja!

A jelentésfeltárás vargabetűi

A nyelvtanítás immár régi, örök és ordas problémája, hogy miként jusson az idegen nyelvű mondat, szöveg stb. jelentése a tanulók tudatába. Iszonyú méretű szótárazások és szótanulások robotja után aztán kikapcsolták a szótárazást, de akkor meg nem mondtak meg semmit, mi mit jelent.
Majd késôbb meg arra számítottak, hogy a képek, az összefüggések, idegen nyelvi magyarázatok stb. megsejtetik a jelentést: a jelentésfeltárásnak külön ceremóniái, technikái alakultak ki.
Két és fél éve hozta a Relaxa Kft. az ebben újszerű nyelvtanító anyagait a nagyközönség elé. Jellegzetessége ezeknek, hogy a jelentést anyanyelven elôre megadják az idegen nyelvű mondatok elôtt: kiesik ezzel mind a szótárazó, mind az idegen nyelvű, mind a kontextusból való jelentésfeltárás, melyek bizony – már bevallottan is – idôfaló, kedvszegô és sekélyes üresjáratok voltak.
E tananyagokban ehhez jön aztán az új nyelvi anyag sokszori megforgatása, amelyeket szövegváltozatoknak, kérdés-felelet játékoknak, mondatváltozatoknak kereszteltünk el.
Öreg gazda, módszerkutató, szétnézek a cseperedô vetésen … Szkizofrén helyzetben vagyok: értem társaimat is, akik másként tanultak s tanítanak ma is még, emlékszem az idegenkedôkre, akik már akkor nagyot néztek, mikor állandó szereplôként bevittem mind a szövegfeldolgozásba, mind a gyakorlatkutatásba az anyanyelvi összevetést, mint a legkézenfekvôbb jelentésfeltárást.
Tartottam aztán errôl elôadássorokat itthon és külföldön, egyetemeken, fôiskolákon tanítva, tanári továbbképzéseken, nyelviskolákban. (Tudós neve is született: ez a „kontrasztelvű szövegfeldolgozás és gyakorlatalkotás”.) Egyre inkább tapasztaljuk ma már, hogy sokan, tanárok, intézmények, nyelviskolák is egyaránt alkalmazzák.
A Relaxáé az elvitathatatlan elsôbbség, hogy piacra hozta tananyagait, melyekben az anyanyelvi értelmezés ilyen szellemű alkalmazása él. Innen is a módszer alcíme: „nyelvtanulás a megértés villámfényében”.
A most eldôlô kérdés az, hogy miként terjed majd el a világban, hogy miként épül majd be az iskolák tanító munkájába is … Ha jól ismerem küszködô munkájú, az újdonságra odafigyelô nyelvtanár társaimat – s bizton hiteles, amit mondok róluk – örömest belefognak ebbe az emberibb, új módszerbe. Hatásosabb lesz vele a munkájuk, boldogabbak a tanítványaik.
‘96. szeptember

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest