QLL Kvantum Nyelvtanulás

Dálnoki-Fésűs András

Üzenet tanártársaimhoz

 

A nyelvtanuló csoportokban, az osztályokban a legjobbak számára lassú és unalmas a tanulói munka, a gyengébbek számára viszont örök feszültség- és gyakori kudarcforrás. Egyiküknek egy szintemelô, másikuknak egy felzárkóztató tananyagra van szüksége. Olyanra, mondjuk, melybôl a tanuló önmaga, egyedül is tanulhat, hiszen a csoportmunka keretében nem lehet egyenként eleget foglalkozni velük. Olyanokra van tehát szükség, amelyek nagyon megbízható mintákat adnak, hogy velük biztonsággal haladhassanak a tanulók elôre.
Az új és új utakat keresô, a lelkiismeretesen többet és jót jobban nyújtani kívánó nyelvtanárok számára – bármibôl tanítsanak is – börtön az eszköztelenség, az ilyen kiegészítô anyagok hiánya. A minôséget célul tűzô nyelvtanár állandó vadászaton jár új és más források után. Számukra kínálunk most valami szakmailag is eleven, friss s egyben hiteles anyagot.
Módszertani könyveimbôl, tanárképzô gyakorlatomból, valamint elôadásaimból sok tanártárs ismeri már a mostani tananyag alapvonásait. Az, hogy az idegen nyelvű anyag írott szövegeinkben és hangkazettáinkon az anyanyelvi megfelelôikkel, a hangi változatban más-más tempóvariánsban is rendelkezésre áll, mindez egyrészt a kontrasztelv érvényesítése, másrészt a nyelvi tempó beállításának eljárása. A könyveimbôl megismert megannyi kérdés-feleletes eljárásból a visszakérdezés technikája szerepel, de már gazdagon, minden olvasmányban. Ilyen módszertani érdekesség a műfajváltó (elbeszélésbôl leírások, okfejtések, párbeszédbôl próza) szövegváltozatok szerepeltetése stb.
S mindez – egy valódi csapatmunka eredményeként – kiegészült olyan újdonságokkal, mint a „meditáltattató”, a redundáns anyagkezelés elemeivel, az egocentrikus szövegalakítással, a „kommunikációs ászok”, az internacionalizmusok bô alkalmazásával, valamint a lélektanilag is megalapozott, átgondolt szövegtagolással.
Így állunk most ebben a küzdelmes, nagyszerű munkában. Csak aki csinálja, az sejtheti, az tudhatja, milyen lehetôségek állnak még elôttünk, s csak az tehet biztos ígéretet az eljövô fejlesztések hitelét, értékét, erejét illetôen. Így áll most a tréfás szójátékunkban „a második legjobb tananyagnak” titulált együttes.
E helyrôl üzennék hát nyelvtanító társaimnak s a módszertan kutatóinak: nyelvtanáraink számára örömteli s igazán egyedülálló lehetôség, hogy e számukra még alig ismert, tananyagban még nem szerepelt eljárásanyaggal konkrétan is megismerkedjenek, hogy beépítsék azt munkájukba. Nem „hitbeli dologról” van itt szó, hanem olyanról, mely eleve épít egy jó tanári közreműködésre.
Meghagyja az egyéniségét, teret ad egyéni elvárásainak és preferenciáinak, példátlanul széles teret nyit például a nyelvtani gyakorlásnak és rendszerépítésnek stb.
A nyelvtanár elôkészítheti, ajánlhatja tehát külön tanulási formaként; központi tanulási anyagul is választhatja; segédanyagként más anyagokkal párhuzamosan taníthatja; támaszkodhatik rá szintemeléskor, rendszere-zésekkor; de használhatja akár a tanulók egy-egy csoportjánál felzárkóztatásként vagy éppen: tanulmányi versenyek elôkészítésekor. Ezek az alkalmazási helyzetek és szintek lehetôségei bizonyára nagyon megnyerôek. Nagyon lelkesen és számomra meggyôzôen számolnak be tapasztalataikról azok a tanárok, akik a gimnáziumi oktatásukba már bevezették ôket.
Mi, nyelvtanárok tudjuk, hogy együttlendülni, együttfejlôdni egy dinamikus, élô tananyaggal, ez a legvalódibb fejlôdés, továbbképzés is egyben. Egyértelműen hiteles, valódi szakmai gazdagodás. Esélynyitás a szakemberek számára.
‘95. április

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest