QLL Kvantum Nyelvtanulás

Bognár Ágnes

Ajánlom kollégáimnak

Számomra a Relaxa-tananyag nagy segítség a nyelvoktatásban. Hasonló elônyökkel rendelkezô tananyaggal még nem találkoztam.
Melyek ezek az elônyök?

1. Az idegen nyelvvel való elsô találkozás zenei élmény kell hogy legyen. Ezt megadják az érdekes hanglejtésű párbeszédek és a személyiséget megnyugtató kellemes zenei aláfestés.
2. Utánzásra ösztönöz. Ami élményszerű, az szuggesztív, azaz könnyen bevésôdik. Ezt a szókincs különbözô szituációkban való ismétlése is segíti. Egy tanár képtelen megadni ennyi ismétlést.
3. A hangos szótár és a magyar fordítás azonnal elképzelhetôvé teszi a szituációkat. Tehát képesek lesznek a felidézésre.
4. Megkönnyíti az önellenôrzést, s azonnal célul tűzhetjük ki az aktív produkció elérését.
5. A fokozatosság lépcsôi segítik a tanulót az aktív beszédszint elérésében.
6. A szelektív figyelem kihasználásával felgyorsítja a tanulás ütemét.
7. A párbeszédek különbözô beszédtempóban történô bemutatása jól megalapozza az élôbeszéd megértését.
8. A szókincs variálása segít a nyelv struktúrájának felfedezésében.
9. A nyelvtanítás kellemetlen részét leveszi a tanár válláról. Ezek: a sok-sok ismétlés, a szöveg jelentésének többszöri tisztázása. Más tankönyvvel dolgozva ezek majdnem az összes idôt elveszik, s nem marad idô a nehéz nyelvtani részek magyarázatára.
10. Sikerélményt ad. A fokozatosság lépcsôit bejárva a diákok meg tudnak felelni a tanár elvárásainak, pozitív visszajelzéseket kapnak, s nem hagyják abba a tanulást.
11. Nincsenek egymáshoz kötve a gyorsabb és lassúbb felfogású diákok. különbözô tempóban is haladhatnak.
12. Az új tananyag bemutatását elvégzik a kazetták. A tanár teljes figyelmét egy-egy diáknak szentelheti, s így megadhatja neki azt az érzést, hogy figyelnek rá, munkáját megbecsülik.

Összegezve:
e tananyaggal a tanulók munkáját lehet úgy szervezni, hogy párhuzamosan futhasson az ellenôrzés/feleltetés és az új anyag bemutatása. A diákok szelektív figyelmét is bekapcsolva minden idôt kihasználunk. Elsôsorban a diák a foglalkoztatott, a tanár csak irányít, szervezi a diákok aktív tanulását. Mindez megalapozza azt a tudást, amely gyorsan elvezet a nyelv kreatív használatához. Ezért e tananyagokat szívesen ajánlom kollégáimnak.
95. április

Bánóczki Gabriella

Német próbaérettségi – 14 évesen

A 14-16 éves, a Relaxával két éve tanuló diákjainkkal az idén, számukra váratlanul (!) megírattuk a tavalyi német érettségi dolgozatot. A leggyengébb tanuló is kettes, többségük hármas, illetve négyes szintet ért el. És ezeknek a gyerekeknek még további kettô– négy évük van az érettségi letételéig! De az igazi eredmény: ezekben a csoportokban egyre gyakoribb, hogy a tanulók az óráinkon csak úgy, fesztelenül, németül beszélgetnek bármilyen hétköznapi témáról.

Diákvélemények

A Relaxa sok mindenben újítás volt a nyelvtanulóknak. Az e könyvvel tanult kifejezéseket aktívan tudom használni, és mivel írásban is látom a szöveget, és hallom a helyes kiejtést, így csak helyesen rögzülhet bennem a szó. A mondatok szerkezete is egy idô után ösztönössé válik bennem. Ha mégsem, a leckék végén nyelvtani magyarázatot is találok…”

Zsellér Anna

„… a tanuló egyszerre látja és hallja a szavakat, így a kiejtése is fejlôdhet. Az, hogy a kazettára többször egymás után is rá van véve a szövegrészlet, könnyebbé teszi a bevésôdést.”

Bús Lívia

„… a Relaxa-csomag azért tetszik, mert könnyebb vele tanulni, mint más hagyományos módszerekkel. A kazettát hallgatva az egész tanulás érdekesebb, s így leköti a figyelmemet.”

Gál István

„… jelentôsen eltér minden általam ismert nyelvoktató rendszertôl. Elônyei: jobban elmélyíti a tudást, nem kell magolni a szavakat, pihenés közben is lehet tanulni.”

Dóka Zsuzsanna

„A Relaxával 2 éve folytatom a nyelvtanulást. Elôtte 3 évig tanultam németet hagyományos úton. Nagyon kicsi volt a szókincsem, és megszólalni sem mertem, mert nem tudtam a szavakat helyesen kiejteni. A Relaxa kazettái ebben nagyon sokat segítettek, mivel hallom a kiejtést, amely már a hallgatás közben megmarad. Akármikor elô tudom venni, és újra meghallgatni. Azóta nagyon szívesen beszélek németül, mivel már megismertem e nyelv zenéjét.”

Czibolya Renáta

„… a mindennapi élettel kapcsolatos témákat dolgozza fel. Ez nagyon elônyös minden szempontból, s így gyorsabban tanulhatunk a Relaxa-csomagok segítségével. De egy dolog biztos a Relaxával kapcsolatban: ezt is tanulni kell, mint bármi mást!”

Csányi Dénes
95. november

Tovább a következő cikkhez |Vissza a tartalomjegyzékhez

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest