QLL Kvantum Nyelvtanulás

A tudás-megszilárdulás, amiért nem kell tennünk semmit!

NAGYON FONTOS!
Két és fél perces részlet Acsády László a Mindentudás Egyetemén 2011.01.28.-án elhangzott "Az agy működése alvás közben" című előadásából. Klikkeljen a képre:

"Aludjunk rá egyet!”- mondjuk sok élményünkre, hogy közben „kitisztuljon a fejünk". Aludjunk az új tananyagok nyelvi élményeire is, hogy a „tudás-megszilárdulás", illetve a "memória-megszilárdulás - idegen szóval a "konszolidáció" - agyi folyamatainak időt, teret adjunk! Hosszú távú emlék jön létre ilyenkor. Ez mai tudásunk szerint fehérjék képződésén és ideghálózati működés létrejöttén és módosulásain alapul.
Amikor felidézünk valamit, akkor ez az emlék egy kis időre instabillá válik, majd egy újabb megszilárdulási folyamatban - módosultan - újrastabilizálódik.
Úgy képzelhetjük e folyamatot el, hogy amikor alszunk, a hálózati kapcsolatok átalakulnak: egyszerűsödnek, rövidülnek, eseti útvonalait gazdaságosabbak váltják fel.

Úttörő újításként használjuk fel a tudásmegszilárdulásról szóló agykutatási eredményt a VillámMódszerben már 1995-ben, az audio CD-s tananyagainkkal. Később, a VillámNyelviskolában is remek tapasztalatokat szereztünk va tudásmegszilárdulás rendszerelvű használatával mind az angol, a német és a francia tanfolyamainkon. Ennek digitális programjait fejlesztettük tovább, és tettük hozzáférhetővé az egyéni nyelvtanulók számára is a Tangó programjaink sokféle, többlépcsős tanmenetével.

Egymást követően többféle szöveggel folyik a tanulás, - mint ahogy egyidejűleg több tányért forgat a tányérforgató mutatványos. Így egy-egy lecke szövegével sokszor, más-más alkalommal találkoznak a nyelvtanulók. Ám nem csak ismétlés-szerűen tartják agyukban "forgásban" a korábban megismert leckéket, hanem rendre magasabb, majd legközelebb még magasabb szintű tevékenységet végeznek vele. Így rendre kiegészül, bővül, finomodik a tudás, a hosszú távú emlékezetben az emléknyom. A "többlépcsős tanulás" tanmenetben ennek megfelelően újra meg újra, mindegyik alkalom után érlelési idő és újabb megszilárdulás - rekonszolidáció - következik. Ezek teljesítmény-javító hatásától pedig a tanulók a régebbi leckéket nem hogy felejtenék, hanem egyre jobban és jobban tudják hasznosítani. Mindennemű külön idő és energia-ráfordítás, fáradságos "tanulás" nélkül. Ez tehát magától bekövetkezik.


A tudás megszilárdulásának kihasználásán alapul a Villám-módszer többlépcsős nyelvtanulása.


A tanulás lépcsőzetessége azt jelenti, hogy kezdetben – a nyelvi fürdő során – a leckék megtanulása nélkül haladunk előre és előre. Újabb és újabb leckékkel ismerkedünk meg egymás után, - mint ahogy a tányérforgató egymás után indítja forgásnak a tányérjait, hogy azután vissza-vissza térjen hozzájuk, újabb forgási energiát adjon nekik.
Mi is vissza-visszatérünk a régebbi leckékhez, de mindig más, magasabb szintű tevékenységet végzünk velük.
Egy-egy napon így - egymáshoz képest lépcsőzetes eltolással - különféle tanulási tevékenységeket végzünk a különböző leckékkel. Rendre akkor fogunk hozzá, amikor már a tudás-megszilárdulásnak köszönhetően magasabb szintűvé vált a beérlelt tudás.
Ezért fontos, hogy minden egyes tanulási lépcsőt alvás kövessen, és újra meg újra érvényesülhessen az alvás tudás-megszilárdító hatása. Az egyes lépcsők között tehát automatikusan végzik dolgukat a tudás-megszilárdítás angyalai.
A TANGÓ tananyagaink tanmeneteit ennek szisztematikus kihasználására terveztük meg.
Az alábbi, az ősi hangkezettás, - majd CD-s ill. mai mp3-as - audió tananyaginkra bemutatott példánk is érzékelteti ennek a forradalmi nyelvismerési technológiának elveit:

Egy példa az audio tananyagos - CD-s ill.mp3-as - nyelvtanulás hét lépcsőjére és e tanulási tevékenységek lépcsőzetességére:

1. lépcső: az idegen nyelvi fürdő
- ez képezi és eredményezi a természetes szövegértés és minden további nyelvtanulási lépcső alapját.
2. lépcső: a kimondási tréning
- ez teremti meg a rutinos, jó tempójú, jó hangsúlyú artikuláció készségét.
3. lépcső: a leírási tréning
- segíti a részletek megfigyelését, a helyesírási sémák felismerését, gyakorlását.
4. lépcső: a felolvasási tréning
- a kiejtés, az olvasás, a helyesirás készségeit együttesen fejleszti.

5. lépcső: a fordítási tréning
- a rekonstruálás, a mondatalkotás részleteinek megfigyelését, alkalmazását segíti elő.
6. lépcső: a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
- átvezet az aktív nyelvhasználat területeire
7. lépcső: a nyelvtan áttekintése, rendszerezése
- a számtalan kialakult sejtésben megerősít, a félreértéseket eloszlatja.

Az önálló nyelvtanuló egyes tanulási lépcsőkhöz a tanuló maga választja meg a szövegeket, a szövegrészlet nagyságát, hogy érdekes, változatos élmény legyen a nyelvtanulás, és egyes szövegekre rá ne unjon! Ha szívesen megismerkedne egy ilyen konkrét tanulási menetrenddel, kattintson ide!

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest