QLL Kvantum Nyelvtanulás

TANGÓ - a fáradhatatlan anyanyelvi "magántanár"

Örömteli, interaktív egyéni és a családi nyelvtanulás négy-öt éves kortól(!) százéves korig – mindenkinek!

A Tangó program a VillámNyelviskolánkban kifejlesztett digitális VillámTananyagok egyéni tanalásra készített, kibővített változata. A nyelvtanulónak lehetősége van az önellenőrzésre, így akár teljesen egyedül, nyelvtanári segítség nélkül is biztonságosan tanulhat. Mintha idegen nyelvi környezetbe kerülne. Csakhogy nem egy félelmetes, érthetetlen nyelvi káoszba, ahol minden idegen számára, hanem oda, ahol minden elhangzó szöveg érthető számára, amit csak hall, s minden írás is érthető, amit csak lát. Érti, amikor fennhangon elismétli, emlékezetből felidézi vagy lefordítja, sokszor kimondja, leírja az idegen mondatokat.
Ilyen örömteli a természetes, felfedező idegennyelv-tanulás.

A FORTÉLYAINK:

Mindenki megérti tananyagaink bármelyik leckéjét anélkül is, hogy a lecke szavait - vagy a korábbi leckékét - megtanulná, „tudná”.
Nem is kell egyetlen leckét sem hagyományos értelemben megtanulni. Semmit nem kell szándékosan "megjegyezni", semmit nem kell azonnal tudni. A megértett szövegek élményeinek felhalmozódásából keletkezik az idegennyelv-ismeret, mindenek előtt a beszédmegértés. A hallott szöveg megalapozza a jó kiejtést is, ugyanis anyanyelvi kiejtéssel hallja mindig az idegen nyelvi szöveget. Közben, ha akarja, a képernyőről olvashatja is. Az így felhalmozódó tudását önmaga ellenőrizheti. Bejelölheti magának mondatonként, hogy jól tudta-e már rekonstruálni, vagy nem, és hogy később még foglalkozni akar a megjelölt mondattal.
A nyelvtani eljárásokat is a szöveg jelentésének ismeretéből fedezheti fel. A "nyelvi zsonglőrködés" sokat segít ebben, mivel segítégével kicsit eltérő jelentésű, beszédes példákból ismeri ki, tanulja el a helyes beszéd eljárásait.

Ezek miatt lehet a megértett élő beszédből a Tangó programunkkal egyedül, teljesen önállóan is - és persze, tanári segítséggel is - hatékonyan nyelveket tanulni.


Ez a fenti videó csak bevezető.

A részletes ismertetőjét a következő, 40 perces videónk mutatja meg:

Ez a számítógépes nyelvtanulás élvezetes a kezdőknek épp úgy, mint a haladóknak, vagy nyelvvizsgára készülőknek.
Sőt, a művészi rajzokkal illusztrált, bájos, humoros kezdő történeteket még az óvodás kisgyerekek is élvezik.
Mint a meséket, újra-újra hallgatják.

A Tangó program különlegességei:

 • Szó sem esik benne nyelvtani szabályokról. A nyelvi "zsonglőrködésben” lévő példamondatok sokaságával Ön mégis a helyes nyelvhasználatot tanulja.
 • Akárcsak egykor anyanyelvét, magolás, biflázás nélkül, természetesen fedezi fel és anyanyelvi beszélőktől tanulja el az idegen nyelvet.
 • Közben kikérdezheti magától a tananyag bármelyik részét.
 • Biztonságosan teheti ezt, mert a program megmutatja a helyes megoldást,
 • Ön pedig megjelölheti és a géppel megjegyeztetheti azokat a mondatokat, amelyekkel még gyakorolnia kell. Ezek automatikusan bekerülnek az Ön tanulói adatbázisába,
 • És velük addig gyakorlatozhat tovább, amig már mindet jól alkalmazza.
 • Az angol és a német Tangó programjaink kész tanmeneteket is tartalmaznak, melyekben következetesen alkalmaztuk a tudásmegszilárdulás kutatási eredményeit. Ettől Ön hatékonyan, üresjáratok nélkül, jó időkihasználással tanul. Egy-egy rész elvégzése után a tanmenet javaslatot tesz arra, hogy mivel folytassa nyelvtanulását.
 • E tanmeneteket életkor, tudásszint, tanulási cél szerint összeállítuk össze, és amig kiismeri a lehetőségeket, Önnek elég csak a tanmenetek közül választania.
 • Szerepelnek köztük a 4-7 éves és idősebb gyerekek számára írt tanmenetek is. Ezekkel ők is - akár teljesen önállóan, tanári segítség nélkül - biztonságosan tanulhatnak angolul.

Miért "Tangó" a márkanév?
Mert ez a fantázianeve a számítógép-program egyik legértékesebb gyakorló részének:
A "Tangózás" - felidézés és rekonstruálás, "forró nyomon".
A szövegben már hallotta - ismeri, érti - az egyik, majd a másik mondatot. Ekkor a program
egy mondattal visszalép, és Ön tetszése szerinti időt kap arra, hogy felidézhesse, rekonstruálhassa "forró nyomon" az előbbi mondatot, vagy billentyűparanccsal tovább futtassa a programot. Ez "szabad a gazda" jelleggel megmutatja a várt megoldást, és a szöveg újabb mondatával folytatja a mondatok közötti táncot.
(
Megmutatja az A -  majd a B mondatokat magyarul, és az idegen nyelven egymás után, Majd visszalép, és kikérdezi: I A? - B? I (Megmutatja a C mondatot és visszalép az utolsó két mondat kikérdezésére: I B? - C? I Így folytatódik ez: megmutatja a D mondat jelentésétés is, és visszalép, hogy kikérdezzen: I C? - D? I Következik az E megmutatása, majd a visszalépve a kikérdezés... I ...)

Gyakorlás közben fennhangon mondjon ki minden mondatot!
Használjon tollat, pálcát  "karmesteri pálcaként”, amikor hallgatja és kimondja a szöveget. Ez fontos készségeket fejleszt - pl. az anyanyelvi beszélők megértéséhez is.

Hogy minden beszédrészletet jól megfigyeljen,
hallgassa meg annyiszor a mondatokat, ahányszor szükségesnek tartja! Le is tudja lassítani a beszédet, ha az ennek megfelelő hangszóró ikonra klikkel.

Először a beszédet fogja jól érteni.
Közben a helyes kiejtést automatikusan begyakorolja, eltanulja. A nyelvvel való foglalkozás közben szinte észre sem veszi, hogy megtanul egy idegen nyelven olvasni, írni, gondolkozni.

A nyelvtanilag helyes beszéd elsajátítása:
Anyanyelvünk használatához nem kell nyelvtani ismeret. Miért is kellene egy idegen nyelvhez? Nincs rá semmi ok, csak rossz hagyomány, mely téves hiedelmeken alapul. A helyes beszéd elsajátításához Ön a mondatokat - mint a valódi társalgásban – a helyzetnek megfelelően csűri-csavarja, átalakítja, módosítja is a Tangó programban. Ezt szolgálja benne találmányunk, a "nyelvi zsonglőrködés".

A tudásmegszilárdulás tervszerű kihasználása:
Az angol és a német Tangó program számos, korcsoportnak, tudásszintnek és célnak megfelelő tanmenetet tartalmaz. Önnek nem kell mást tennie, csak kiválasztani a legjobban megfelelőt, és aszerint haladni.

A nyelvtudás önellenőrzése:
Mivel mindig érti a szöveget, mindig meghallgathatja a helyes kiejtését, nincs mitől tartania! Saját megoldását az eredetivel mindig egybevetheti, korrigálhatja, és bejelölheti magának, hogy jól tudta, vagy éppen bizonytalan volt benne. (Emiatt is van lehetőség a program használójának név szerint bejelentkeznie a programba. A program lehetővé teszi, hogy Ön, vagy bármely családtagja saját tanmenete szerint tanuljon, és a saját adatbázisába jelölje be a tudott/nem tudott mondatokat.)

Haladjon a saját tempójában!
A programmal rendszeresen ellenőrizheti
fejlődését. Meg fog lepődni, hogy erőfeszítések nélkül is megjelenik Önben a nyelvtudás.

Tanuljon együtt a család!
Így könnyebb fennhangon megszólalni, és jobb együtt derülni a történeteken és az illusztrációik humorán. A "Tangó"-t és más önellenőrzéses tanulási tevékenységet viszont ki-ki a saját tempójában végezze.

Mindenkinek személyes tanulói adatbázis áll rendelkezésére.
Ide jelölje be azokat a mondatokat, amelyekkel később is foglalkozni akar. A mondatokhoz feljegyzéseit, kérdéseit is rögzítheti.

Tanulhat - és tanuljon, ha teheti - jó tanárral is!
A jó tanár a Tangó programhoz illő módszerrel sokat segíthet. (A hagyományos, tudatosító nyelvtanozó felfogást követő tanításról jó tudni, hogy kifejezetten árthat a spontán nyelvhasználatnak, a folyékony és magabiztos beszéd elsajátításának.)

Melyek az egyéni nyelvtanulók szokásos aggályai, kétségei?

 • Pontosan megértem-e a szöveget?
  - Igen. Ez a Tangónál nem lehet kétséges.
 • Jól értem-e, amit érteni vélek, s miként tisztázzam, amit hézagosan értek?
  - A program megmutatja a pontos jelentést.
 • Tudom-e helyesen kimondani, leírni?
  - Ki-ki a számára szükséges mennyiségben újrahallgathatja bármelyik mondatot. A jó megfigyeléshez a kiejtést lelassíthatja. Az adott mondatot a képernyőn leírva is látja.
 • Tudom-e magamtól is megfogalmazni a tanszöveg mondatait?
  - A sok rávezető gyakorlattal idáig is eljut. Megoldását mindig ellenőrizheti, és az adatbázisba bejelölheti magának a sikeres és a sikertelen megoldásokat.
 • Az írás és az olvasás megtanulásában segít-e a Tangó program?
  - A program menüjében a tevékenységek között szerepel az írás gyakorlása - másolással vagy diktálással. A tanuló által beírt, és az eredeti szöveg eltéréseit a program megmutatja.

A módszer diszlexiás nyelvtanulóknál is rendszerint beválik,
(holott az intézményes nyelvoktatás akár fel is menti őket a nyelvtanulás alól.)

Tangó felhasználói vélemények itt!
Sajnos, a személyes élményt semmilyen ismertetés nem pótolja! Jöjjön, próbálja ki!

A Tangó program nyelvenkénti fokozatait és árait a megrendelés oldalunkon találja.

Tangó - a családi anyanyelvű magántanár
© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest