QLL Kvantum Nyelvtanulás

Az 1995-ben megszületett Villám Tananyagoknak az ősi változatát ma is sokan keresik. Árusítjuk is, csak nem hangkazettákon, nem is CD-ken, hanem digitális adathozón, mp3 hangformátumra tömörítve.
Az adathordozója
többnyire DVD, de kívánságra pendrive-on is rendelkezésre áll.

Az eredeti kötetekből kezdő-, és középhaladó csomagokat állítottunk össze.az angol, a német, a francia, az olasz, a spanyol, az orosz, a latin tanulására. (MAGYAR tananyagunk is van angolul ill. németül tudók számára.)

Így nézett ki az eredeti Komplett VillámAngol csomag könyvekkel, CD-tokokkal, CD-ken. Ugyanezt a tartalmat árusítjuk ma adathordozón, mp3-as tömörített formátumban  -

A MeMo és a Rutin feldolgozásról


Specialitásunk a tanító (MeMo) hangfeldolgozás.
A tananyag szövegét 3-7 mondatos blokkok sorozatára bontottuk. Egy-egy új blokkot a mondatok magyar jelentésének előrebocsátásával mutatunk be. Utána a célnyelven megismételjük az elhnagzott blokkot. Miután több blokk szövegével így megismerkedtünk, ezeknek célnyelvi szövegét ismétlésként egybefüggően is felidézzük, Ebben a mondatok magyar jelentése egyetlen egyszer, és célnyelvi alakja pedig számos alkalommal elhangzik.
a tananyag mondatok sokszor megismétlődnek, ismerősként vissza-visszatérnek, mint ahogy egy zeneműben teszik a fő és a melléktéma motívumai. Mi pedig újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk, valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

Rutin feldolgozásoknak nevezzük a tanyag leckéinek a "beszéltető-ügyesítő" feldolgozását és az ismétlő feldolgozását. A beszéltető-ügyesítő feldolgozásban magyarul, majd a tanult nyelven hallja a mondatokat, és az elismétléshez szünet következik.
Az ismétlő feldolgozásban már csak összefüggő egészben, a célnyelven hallgathatja a lecke szövegét.

Ezt azoknak ajánljuk gyakorlásra, formábahozásra, akik korábban már tanulták vagy éppen tanulják a nyelvet. Különösen előnyösek a tananyag-feldolgozások az utazás, házimunka, vagy más elfoglaltság közbeni nyelvtanulásra, tudás-felfrissítésre, nyelvtudás-megőrzésre.
Ez tehát újrakezdők és haladók tananyaga.
Ajánljuk formába hozásra, felzárkózásra, a beszédértés és a beszédkészség javítására, a szókincs aktivizálására.


A tananyag-sorozataink könyveit és hangfeldolgozásait tartalmazzák

a "Komplett csomagok"

E
tananyag csomagok a könyvek mellett mp3 formátumban tartalmazzák a MeMo és a Rutin feldolgozásokat.


Milyen a tananyag?

A szöveget
hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják, lassú és normál beszédtempóban. A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal megérti. A trükk annyi, hogy a mondat magyar jelentését a hangfelvétel első alkalommal előre közli. Rögtön "értjük a szöveget", ismeretlen elemeit kikövetkeztetjük, beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség sem nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.


A Rutin anyagok egyik része a "beszéltető-ügyesítő feldolgozás". Itt amint meghallgattunk egy idegennyelvi mondatot, szünet következik, hogy elismételjük, magunk is kimondjuk a mondatot, kövessük a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát. Így hibátlan és hiteles minta alapján a gördülékeny beszédet begyakoroljuk.

A Rutin anyagok másik részén az "ismétlő feldolgozás" van.
Itt csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és az is a normál beszédtempóban.


Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott (és leírt) formában;
2. maga is kimondjon sok mondatot;
3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
4. a szabad beszédet;
5. megismerkedjen a nyelvtani eljárásokkal, procedúrákkal; és
6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Példa
az audio CD-s Villám Tananyaggal folytatott 7 lépcsős tanulásra:

Már az ősi, audio-tananyagos - kazettás, majd CD-s ill. a jelenlegi mp3-as formátumban forgalmazott -  tananyagainkhoz  ajánlottuk a tudás-megszilárduláson alapuló, 7 lépcsős tanulási módszerünket. Ennek egy példáján érzékeltetjük a következőkben a többfordulós tudás-megszilárdulást megvalósító tanmenet elveit.

Ez a példa egy kezdő szintről induló angol tanulónak napi 2 órás tanuláshoz készült.

ZOOM +Az első öt lépcső:

- az idegen nyelvi fürdő,
- a kimondási tréning
- a leírási tréning
- a felolvasási tréning
- a fordítási tréning

akár egyéni tanulással, akár csoportban folyhat.
A hatodik és a hetedik lépcső

- a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
- a nyelvtan áttekintése, rendszerezése

is szerepel eredeti leírásainkban, de napjainkban a beszéd készség fejlesztésére az STT kártyáinkat és a Kontrasztív Diskurzus módszerét ajánljuk. .

Példánk szerint

a tanulás első hat napján csak „nyelvi fürdő“ folyik az egyik 10 leckés Villám-tananyag kötettel.
Ez a nyelvben való megmártózást, az értett nyelvi élmények halmozódását és tudás-megszilárdulásának lehetőségeit teremti meg.

A hetedik naptól
egyrészt folytatódik a nyelvi fürdő a következő kötet leckéivel,
másrészt megkezdődik a többi tanulási tevékenység is az első kötet leckéinek lépcsőzetes beléptetéssel.

Példánk 18. napjára tanulónk a nyelvi fürdővel már eljut a 22. leckéig. Ugyanezen a napon a korábban megismert leckék közül

a 12.-kel a kiejtést,
a 11.-kel leírást,
a 10.-kel a felolvasást,
a 9.-kel a fordítást

gyakorolja önállóan;
– tanárával, segítőjével pedig, ha erre lehetősége van, szabad beszélgetést folytat a már minden tekintetben átvett 6. lecke anyagából.


1. lépcső: Nyílik a fül - Az “idegennyelvi fürdő

Itt a szokatlan tanulási utasítás: Csak egyszer hallgassa meg a leckéket a tanító, un. Memo" feldolgozásban,
és vegye nyomban a következőt!

A frissen meghallgatottakat akkor se hallgassa meg újra, ha netán úgy érzi, semmire sem emlékszik belőlük! Majd később foglalkozik még velük. Ennek a tanácsnak tudományos háttere - mint már említettük -, a tudáskonszolidáció jelensége. A gyakorlati alkalmazásban kiderült, hogy a VillámMódszerrel akár napi 6-8 órányi(!) új, idegen nyelvi élményt is képesek vagyunk befogadni és alvásaink során feldolgozni. A már konszolídálódott tudásra való lépcsőzetes visszatérés - rekonszolidáció - hatványozottan növeli ezt a hatást.

Könyvvel vagy könyv nélkül hallgassuk a hangfeldolgozásokat?
Kezdetben bizonyára nehezebb csak a fülünkre hagyatkozni, a könyvhasználat pedig kezdetben könnyítést jelenthet. Jó kompromisszum, ha néha csak a fülre, máskor a könyvre is hagyatkozunk.

Háttértanulás
Megosztott figyelemmel is hallgathatjuk a tanító és gyakorló hangfeldolgozást - az ismétlő, a beszéltető-ügyesítő hallgathatjuk, amikor időnk engedi: reggel a napi készülődés, majd a házimunka, a közlekedés, az autóvezetés stb. közben, de akár egy kád meleg vízben – vagy a RelaxMaster®-készülékkel – relaxálva is.

2. lépcső: Nyílik a száj
- A kiejtési-tréning a beszéltető-ügyesítő Rutin-feldolgozással

A kezdő nyelvtanuló is gyakorlatot szerez a beszélésben, a helyes kiejtésben, miközben még egyáltalán nem tudhat idegen nyelven fogalmazni.

A Rutin feldolgozásokban az idegen mondat elhangzása után szünet szolgál arra, hogy magunkban, vagy inkább fennhangon elismételjük a mondatot. Így a helyes, idegen nyelvű kiejtés könnyen beidegződik. Bízzuk magunkat a fülünkre! És persze legyen kinyitva a könyv a kezünk ügyében, hogy bele-belepillanthassunk.
Üssük a ritmust - ceruzával, tollal, bármilyen tárggyal!

És ha nem sikerült kimondani?

Sebaj, meg is állhatunk, haladhatunk is tovább! Ha túl hosszú a mondat, és másodjára sem boldogulnánk vele, ne bánkódjunk miatta. A soron következő mondatokkal majd szerecsésebbek leszünk!

3. lépcső: Nyílik a szem, mozdul a kéz
Az olvasás és az írás gyakorlása a könyvvel és beszéltető-ügyesítő hanganyaggal

Válasszuk ki a könyvből a gyakorló szövegrészletet. Másoljuk le, és közben hallgassuk a megfelelő részt a beszéltető-ügyesítő hanganyagból. Az ismétlések és a szünetek során – és a lejátszó készülék esetenkénti pillanat-megállításával – elegendő időnk van a következő gyakorlatozásra is:

 1. elolvassuk a könyvben az idegen nyelvű mondatot, 
 2. kimondjuk és lediktáljuk magunknak,
 3. leírjuk,
 4. összehasonlítjuk a könyvbelivel, ... és ha hibáztunk, kijavítjuk.

Kinek mire jó ez a gyakorlat?
Írni-olvasni még nem tudó kisgyerekeknél szóba se jön ez, de ők is élvezettel tanulhatnak nyelvet a Villám-módszerrel. Felnőttek is meglehetnek nélküle, ám valamennyi írásgyakorlás még ilyen esetben is hasznos. Számos olyan részletére is felfigyelünk közben, melyen az élőbeszéd során átsiklunk.

4. lépcső: Pörög a nyelv - Felolvasási gyakorlatok

Válasszuk ki a gyakorló szövegrészletet az útmutatás szerint!

 • Olvassuk először végig – hangtalanul!
  Keressük az értelmileg összetartozó, a hangsúlyos és hangsúlytalan, a nekiiramodó és lelassuló részeket, s próbálgassuk az ezeknek megfelelő gesztust, mimikát. Ízlelgessük a kiejtést, ne siessünk!

 • Most olvassuk fel – a szöveg értelmének megfelelő kiejtéssel, kifejező hangsúlyozással, kézmozdulatokkal, mimikával és gesztikulációval is kísérve! Ahol akadozik a nyelvünk, annál a részletnél álljunk le, és ismételjünk, gyakoroljunk!

 • Olvassuk el hadarva – amilyen gyorsan csak tudjuk!
  Mérjük stopperrel az olvasás időtartamát, és jegyezzük is fel! Gyakoroljunk addig, amíg teljesítményünkkel – egyéni „rekordjainkkal” – elégedettek nem vagyunk!

 • Olvassuk érzelemgazdagon – akár kicsit túljátszva!
  Lehet egyszer nagy hangerővel, máskor meg éppenhogy suttogva. Mindenképpen kísérjük kifejező gesztusokkal, mozdulatokkal „előadásunkat”!

5. lépcső: Tisztul a fej!
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Könyveinkben a leckék szövege után általában nyelvtani magyarázatok és gyakorlatok is találhatók. A fordítási tréning előtt tájékozódásképpen olvassuk el ezeket!

Fordítás csak a tankönyvvel

 1. Takarjuk le egy papírral az idegen nyelvi szövegoszlopot.

 2. Olvassunk el egy mondatot magyarul, és fejben fordítsuk le.

 3. Akár sikerült a fordítás, akár nem, ellenőrizzük magunkat. Húzzuk lejjebb a megoldásról a papírt,

 4. és a helyes mondatot mondjuk ki. Máris jöhet a következő mondat! (Csinálhatjuk ezt a „tréninget” kikérdező partnerrel is.)

6. lépcső: Kezdődik a “szabadúszás”
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Csak már némi szó- és kifejezéskincs birtokában próbálkozzunk a szabadabb fogalmazással, de csak akkor, amikor már kezdjük a nyelvtani eljárásokat megsejteni.


7. lépcső:
A nyelvtan tisztázó rendszerezése


© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest