Tananyagainkról általában

TANGÓ
a fáradhatatlan anyanyelvi “magántanár”

Örömteli, interaktív egyéni és a családi nyelvtanulás négy-öt éves kortól(!) százéves korig – mindenkinek!

A Tangó program a VillámNyelviskolánkban kifejlesztett digitális VillámTananyagok egyéni tanalásra készített, kibővített változata. A nyelvtanulónak lehetősége van az önellenőrzésre, így akár teljesen egyedül, nyelvtanári segítség nélkül is biztonságosan tanulhat. Mintha idegen nyelvi környezetbe kerülne. Csakhogy nem egy félelmetes, érthetetlen nyelvi káoszba, ahol minden idegen számára, hanem oda, ahol minden elhangzó szöveg érthető számára, amit csak hall, s minden írás is érthető, amit csak lát. Érti, amikor fennhangon elismétli, emlékezetből felidézi vagy lefordítja, sokszor kimondja, leírja az idegen mondatokat.
Ilyen örömteli a természetes, felfedező idegennyelv-tanulás.

A FORTÉLYAINK:

Mindenki megérti tananyagaink bármelyik leckéjét anélkül is, hogy a lecke szavait – vagy a korábbi leckékét – megtanulná, „tudná”.
Nem is kell egyetlen leckét sem hagyományos értelemben megtanulni. Semmit nem kell szándékosan “megjegyezni”, semmit nem kell azonnal tudni. A megértett szövegek élményeinek felhalmozódásából keletkezik az idegennyelv-ismeret, mindenek előtt a beszédmegértés. A hallott szöveg megalapozza a jó kiejtést is, ugyanis anyanyelvi kiejtéssel hallja mindig az idegen nyelvi szöveget. Közben, ha akarja, a képernyőről olvashatja is. Az így felhalmozódó tudását önmaga ellenőrizheti. Bejelölheti magának mondatonként, hogy jól tudta-e már rekonstruálni, vagy nem, és hogy később még foglalkozni akar a megjelölt mondattal.
A nyelvtani eljárásokat is a szöveg jelentésének ismeretéből fedezheti fel. A “nyelvi zsonglőrködés” sokat segít ebben, mivel segítégével kicsit eltérő jelentésű, beszédes példákból ismeri ki, tanulja el a helyes beszéd eljárásait.

Ezek miatt lehet a megértett élő beszédből a Tangó programunkkal egyedül, teljesen önállóan is – és persze, tanári segítséggel is – hatékonyan nyelveket tanulni.

Ez a fenti videó csak bevezető.részletes ismertetőjét a következő, 40 perces videónk mutatja meg:

Ez a számítógépes nyelvtanulás élvezetes a kezdőknek épp úgy, mint a haladóknak, vagy nyelvvizsgára készülőknek.
Sőt, a művészi rajzokkal illusztrált, bájos, humoros kezdő történeteket még az óvodás kisgyerekek is élvezik.
Mint a meséket, újra-újra hallgatják.

A Tangó program különlegességei:

 • Szó sem esik benne nyelvtani szabályokról. A nyelvi “zsonglőrködésben” lévő példamondatok sokaságával Ön mégis a helyes nyelvhasználatot tanulja.
 • Akárcsak egykor anyanyelvét, magolás, biflázás nélkül, természetesen fedezi fel és anyanyelvi beszélőktől tanulja el az idegen nyelvet.
 • Közben kikérdezheti magától a tananyag bármelyik részét.
 • Biztonságosan teheti ezt, mert a program megmutatja a helyes megoldást,
 • Ön pedig megjelölheti és a géppel megjegyeztetheti azokat a mondatokat, amelyekkel még gyakorolnia kell. Ezek automatikusan bekerülnek az Ön tanulói adatbázisába,
 • És velük addig gyakorlatozhat tovább, amig már mindet jól alkalmazza.
 • Az angol és a német Tangó programjaink kész tanmeneteket is tartalmaznak, melyekben következetesen alkalmaztuk a tudásmegszilárdulás kutatási eredményeit. Ettől Ön hatékonyan, üresjáratok nélkül, jó időkihasználással tanul. Egy-egy rész elvégzése után a tanmenet javaslatot tesz arra, hogy mivel folytassa nyelvtanulását.
 • E tanmeneteket életkor, tudásszint, tanulási cél szerint összeállítuk össze, és amig kiismeri a lehetőségeket, Önnek elég csak a tanmenetek közül választania.
 • Szerepelnek köztük a 4-7 éves és idősebb gyerekek számára írt tanmenetek is. Ezekkel ők is – akár teljesen önállóan, tanári segítség nélkül – biztonságosan tanulhatnak angolul.

Miért “Tangó” a márkanév?
Mert ez a fantázianeve a számítógép-program egyik legértékesebb gyakorló részének:
A “Tangózás” – felidézés és rekonstruálás, “forró nyomon”.
A szövegben már hallotta – ismeri, érti – az egyik, majd a másik mondatot. Ekkor a program egy mondattal visszalép, és Ön tetszése szerinti időt kap arra, hogy felidézhesse, rekonstruálhassa “forró nyomon” az előbbi mondatot, vagy billentyűparanccsal tovább futtassa a programot. Ez “szabad a gazda” jelleggel megmutatja a várt megoldást, és a szöveg újabb mondatával folytatja a mondatok közötti táncot.

(Megmutatja az A –  majd a B mondatokat magyarul, és az idegen nyelven egymás után, Majd visszalép, és kikérdezi: I A? – B? I (Megmutatja a mondatot és visszalép az utolsó két mondat kikérdezésére: I B? – C? I Így folytatódik ez: megmutatja a mondat jelentésétés is, és visszalép, hogy kikérdezzen: I C? – D? I Következik az megmutatása, majd a visszalépve a kikérdezés… I …)

Gyakorlás közben fennhangon mondjon ki minden mondatot!
Használjon tollat, pálcát  “karmesteri pálcaként”, amikor hallgatja és kimondja a szöveget. Ez fontos készségeket fejleszt – pl. az anyanyelvi beszélők megértéséhez is.

Hogy minden beszédrészletet jól megfigyeljen,
hallgassa meg annyiszor a mondatokat, ahányszor szükségesnek tartja! Le is tudja lassítani a beszédet, ha az ennek megfelelő hangszóró ikonra klikkel.

Először a beszédet fogja jól érteni.
Közben a helyes kiejtést automatikusan begyakorolja, eltanulja. A nyelvvel való foglalkozás közben szinte észre sem veszi, hogy megtanul egy idegen nyelven olvasni, írni, gondolkozni.

A nyelvtanilag helyes beszéd elsajátítása:
Anyanyelvünk használatához nem kell nyelvtani ismeret. Miért is kellene egy idegen nyelvhez? Nincs rá semmi ok, csak rossz hagyomány, mely téves hiedelmeken alapul. A helyes beszéd elsajátításához Ön a mondatokat – mint a valódi társalgásban – a helyzetnek megfelelően csűri-csavarja, átalakítja, módosítja is a Tangó programban. Ezt szolgálja benne találmányunk, a “nyelvi zsonglőrködés.

A tudásmegszilárdulás tervszerű kihasználása:
Az angol és a német Tangó program számos, korcsoportnak, tudásszintnek és célnak megfelelő tanmenetet tartalmaz. Önnek nem kell mást tennie, csak kiválasztani a legjobban megfelelőt, és aszerint haladni.

A nyelvtudás önellenőrzése:
Mivel mindig érti a szöveget, mindig meghallgathatja a helyes kiejtését, nincs mitől tartania! Saját megoldását az eredetivel mindig egybevetheti, korrigálhatja, és bejelölheti magának, hogy jól tudta, vagy éppen bizonytalan volt benne. (Emiatt is van lehetőség a program használójának név szerint bejelentkeznie a programba. A program lehetővé teszi, hogy Ön, vagy bármely családtagja saját tanmenete szerint tanuljon, és a saját adatbázisába jelölje be a tudott/nem tudott mondatokat.)

Haladjon a saját tempójában!
A programmal rendszeresen ellenőrizheti fejlődését. Meg fog lepődni, hogy erőfeszítések nélkül is megjelenik Önben a nyelvtudás.

Tanuljon együtt a család!
Így könnyebb fennhangon megszólalni, és jobb együtt derülni a történeteken és az illusztrációik humorán. A “Tangó”-t és más önellenőrzéses tanulási tevékenységet viszont ki-ki a saját tempójában végezze.

Mindenkinek személyes tanulói adatbázis áll rendelkezésére.
Ide jelölje be azokat a mondatokat, amelyekkel később is foglalkozni akar. A mondatokhoz feljegyzéseit, kérdéseit is rögzítheti.

Tanulhat – és tanuljon, ha teheti – jó tanárral is!
A jó tanár a Tangó programhoz illő módszerrel sokat segíthet. (A hagyományos, tudatosító nyelvtanozó felfogást követő tanításról jó tudni, hogy kifejezetten árthat a spontán nyelvhasználatnak, a folyékony és magabiztos beszéd elsajátításának.)

Melyek az egyéni nyelvtanulók szokásos aggályai, kétségei?

Pontosan megértem-e a szöveget?
– Igen. Ez a Tangónál nem lehet kétséges.

Jól értem-e, amit érteni vélek, s miként tisztázzam, amit hézagosan értek?
– A program megmutatja a pontos jelentést.

Tudom-e helyesen kimondani, leírni?
– Ki-ki a számára szükséges mennyiségben újrahallgathatja bármelyik mondatot. A jó megfigyeléshez a kiejtést lelassíthatja. Az adott mondatot a képernyőn leírva is látja.

Tudom-e magamtól is megfogalmazni a tanszöveg mondatait?
– A sok rávezető gyakorlattal idáig is eljut. Megoldását mindig ellenőrizheti, és az adatbázisba bejelölheti magának a sikeres és a sikertelen megoldásokat.

Az írás és az olvasás megtanulásában segít-e a Tangó program?
– A program menüjében a tevékenységek között szerepel az írás gyakorlása – másolással vagy diktálással. A tanuló által beírt, és az eredeti szöveg eltéréseit a program megmutatja.

A módszer diszlexiás nyelvtanulóknál is rendszerint beválik,
(holott az intézményes nyelvoktatás akár fel is menti őket a nyelvtanulás alól.)

Tangó felhasználói vélemények itt!

Sajnos, a személyes élményt semmilyen ismertetés nem pótolja! Jöjjön, próbálja ki!


Az ősi tananyag, és hátrányai

Az 1995-ben megszületett Villám Tananyagoknak az ősi változatát ma is sokan keresik. Árusítjuk is, csak nem hangkazettákon, nem is CD-ken, hanem digitális adathozón, mp3 hangformátumra tömörítve.
Az adathordozója többnyire DVD, de kívánságra pendrive-on is rendelkezésre áll.

Az eredeti kötetekből kezdő-, és középhaladó csomagokat állítottunk össze az angol, a német, a francia, az olasz, a spanyol, az orosz, a latin tanulására.
(MAGYAR tananyagunk is van angolul ill. németül tudók számára.)

Így nézett ki az eredeti Komplett VillámAngol csomag könyvekkel, CD-tokokkal, CD-ken. Ugyanezt a tartalmat árusítjuk ma korszerűbb adathordozón, mp3-as tömörített formátumban.

A MeMo és a Rutin feldolgozásról

Specialitásunk a tanító (MeMo) hangfeldolgozás.
A tananyag szövegét 3-7 mondatos blokkok sorozatára bontottuk. Egy-egy új blokkot a mondatok magyar jelentésének előrebocsátásával mutatunk be. Utána a célnyelven megismételjük az elhnagzott blokkot. Miután több blokk szövegével így megismerkedtünk, ezeknek célnyelvi szövegét ismétlésként egybefüggően is felidézzük, Ebben a mondatok magyar jelentése egyetlen egyszer, és célnyelvi alakja pedig számos alkalommal elhangzik.a tananyag mondatok sokszor megismétlődnek, ismerősként vissza-visszatérnek, mint ahogy egy zeneműben teszik a fő és a melléktéma motívumai. Mi pedig újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből – szinte észrevétlenül – tanulunk, valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

Rutin feldolgozásoknak nevezzük a tanyag leckéinek a “beszéltető-ügyesítő” feldolgozását és az ismétlő feldolgozását. A beszéltető-ügyesítő feldolgozásban magyarul, majd a tanult nyelven hallja a mondatokat, és az elismétléshez szünet következik.
Az ismétlő feldolgozásban már csak összefüggő egészben, a célnyelven hallgathatja a lecke szövegét.

Ezt azoknak ajánljuk gyakorlásra, formába hozásra, akik korábban már tanulták vagy éppen tanulják a nyelvet. Különösen előnyösek a tananyag-feldolgozások az utazás, házimunka, vagy más elfoglaltság közbeni nyelvtanulásratudás-felfrissítésre, nyelvtudás-megőrzésre.
Ez tehát újrakezdők és haladók tananyaga.
Ajánljuk formába hozásra, felzárkózásra, a beszédértés és a beszédkészség javítására, a szókincs aktivizálására.
A tananyag-sorozataink könyveit és hangfeldolgozásait tartalmazzák

a “Komplett csomagok”

E tananyag csomagok a könyvek mellett mp3 formátumban tartalmazzák a MeMo és a Rutin feldolgozásokat.


Milyen a tananyag?

A szöveget
hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják, lassú és normál beszédtempóban. A leckék szövegét még egy kisgyerek is azonnal megérti. A trükk annyi, hogy a mondat magyar jelentését a hangfelvétel első alkalommal előre közli. Rögtön “értjük a szöveget”, ismeretlen elemeit kikövetkeztetjük, beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség sem nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.

A Rutin anyagok egyik része a “beszéltető-ügyesítő feldolgozás”. Itt amint meghallgattunk egy idegennyelvi mondatot, szünet következik, hogy elismételjük, magunk is kimondjuk a mondatot, kövessük a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát. Így hibátlan és hiteles minta alapján a gördülékeny beszédet begyakoroljuk.

A Rutin anyagok másik részén az “ismétlő feldolgozás” van. 
Itt csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és az is a normál beszédtempóban.


Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

 1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott (és leírt) formában;
 2. maga is kimondjon sok mondatot;
 3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
 4. a szabad beszédet;
 5. megismerkedjen a nyelvtani eljárásokkal, procedúrákkal; és
 6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Példa

az audio CD-s Villám Tananyaggal folytatott 7 lépcsős tanulásra:

Már az ősi, audio-tananyagos – kazettás, majd CD-s ill. a jelenlegi mp3-as formátumban forgalmazott –  tananyagainkhoz  ajánlottuk a tudás-megszilárduláson alapuló, 7 lépcsős tanulási módszerünket. Ennek egy példáján érzékeltetjük a következőkben a többfordulós tudás-megszilárdulást megvalósító tanmenet elveit.

Ez a példa egy kezdő szintről induló angol tanulónak napi 2 órás tanuláshoz készült.

Az első öt lépcső:

 1. az idegen nyelvi fürdő,
 2. a kimondási tréning
 3. a leírási tréning
 4. a felolvasási tréning
 5. a fordítási tréning

akár egyéni tanulással, akár csoportban folyhat.

A hatodik és a hetedik lépcső:

 1. a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
 2. a nyelvtan áttekintése, rendszerezése

is szerepel eredeti leírásainkban, de napjainkban a beszéd készség fejlesztésére az STT kártyáinkat és a Kontrasztív Diskurzus módszerét ajánljuk.

Példánk szerint
a tanulás első hat napján csak „nyelvi fürdő“ folyik az egyik 10 leckés Villám-tananyag kötettel.
Ez a nyelvben való megmártózást, az értett nyelvi élmények halmozódását és tudás-megszilárdulásának lehetőségeit teremti meg.

A hetedik naptól
egyrészt folytatódik a nyelvi fürdő a következő kötet leckéivel,
másrészt megkezdődik a többi tanulási tevékenység is az első kötet leckéinek lépcsőzetes beléptetéssel.

Példánk 18. napjára tanulónk a nyelvi fürdővel már eljut a 22. leckéig. Ugyanezen a napon a korábban megismert leckék közül

a 12.-kel a kiejtést,
a 11.-kel leírást,
a 10.-kel a felolvasást,
a 9.-kel a fordítást

gyakorolja önállóan;
tanárával, segítőjével pedig, ha erre lehetősége van, szabad beszélgetést folytat a már minden tekintetben átvett 6. lecke anyagából.


1. lépcső: Nyílik a fül – Az “idegennyelvi fürdő”

Itt a szokatlan tanulási utasítás: Csak egyszer hallgassa meg a leckéket a tanító, un. Memo” feldolgozásban,
és vegye nyomban a következőt!

A frissen meghallgatottakat akkor se hallgassa meg újra, ha netán úgy érzi, semmire sem emlékszik belőlük! Majd később foglalkozik még velük. Ennek a tanácsnak tudományos háttere – mint már említettük -, a tudáskonszolidáció jelensége. A gyakorlati alkalmazásban kiderült, hogy a VillámMódszerrel akár napi 6-8 órányi(!) új, idegen nyelvi élményt is képesek vagyunk befogadni és alvásaink során feldolgozni. A már konszolídálódott tudásra való lépcsőzetes visszatérés – rekonszolidáció – hatványozottan növeli ezt a hatást.

Könyvvel vagy könyv nélkül hallgassuk a hangfeldolgozásokat?
Kezdetben bizonyára nehezebb csak a fülünkre hagyatkozni, a könyvhasználat pedig kezdetben könnyítést jelenthet. Jó kompromisszum, ha néha csak a fülre, máskor a könyvre is hagyatkozunk.

Háttértanulás
Megosztott figyelemmel is hallgathatjuk a tanító és gyakorló hangfeldolgozást – az ismétlő, a beszéltető-ügyesítő hallgathatjuk, amikor időnk engedi: reggel a napi készülődés, majd a házimunka, a közlekedés, az autóvezetés stb. közben, de akár egy kád meleg vízben – vagy a RelaxMaster®-készülékkel – relaxálva is.

2. lépcső: Nyílik a száj
– A kiejtési-tréning a beszéltető-ügyesítő Rutin-feldolgozással

A kezdő nyelvtanuló is gyakorlatot szerez a beszélésben, a helyes kiejtésben, miközben még egyáltalán nem tudhat idegen nyelven fogalmazni.

A Rutin feldolgozásokban az idegen mondat elhangzása után szünet szolgál arra, hogy magunkban, vagy inkább fennhangon elismételjük a mondatot. Így a helyes, idegen nyelvű kiejtés könnyen beidegződik. Bízzuk magunkat a fülünkre! És persze legyen kinyitva a könyv a kezünk ügyében, hogy bele-belepillanthassunk. Üssük a ritmust – ceruzával, tollal, bármilyen tárggyal!

És ha nem sikerült kimondani?

Sebaj, meg is állhatunk, haladhatunk is tovább! Ha túl hosszú a mondat, és másodjára sem boldogulnánk vele, ne bánkódjunk miatta. A soron következő mondatokkal majd szerecsésebbek leszünk!

3. lépcső: Nyílik a szem, mozdul a kéz
Az olvasás és az írás gyakorlása a könyvvel és beszéltető-ügyesítő hanganyaggal

Válasszuk ki a könyvből a gyakorló szövegrészletet. Másoljuk leés közben hallgassuk a megfelelő részt a beszéltető-ügyesítő hanganyagból. Az ismétlések és a szünetek során – és a lejátszó készülék esetenkénti pillanat-megállításával – elegendő időnk van a következő gyakorlatozásra is:

 1. elolvassuk a könyvben az idegen nyelvű mondatot, 
 2. kimondjuk és lediktáljuk magunknak,
 3. leírjuk,
 4. összehasonlítjuk a könyvbelivel, … és ha hibáztunk, kijavítjuk.

Kinek mire jó ez a gyakorlat?
Írni-olvasni még nem tudó kisgyerekeknél szóba se jön ez, de ők is élvezettel tanulhatnak nyelvet a Villám-módszerrel. Felnőttek is meglehetnek nélküle, ám valamennyi írásgyakorlás még ilyen esetben is hasznos. Számos olyan részletére is felfigyelünk közben, melyen az élőbeszéd során átsiklunk.

4. lépcső: Pörög a nyelv – Felolvasási gyakorlatok

Válasszuk ki a gyakorló szövegrészletet az útmutatás szerint!

 • Olvassuk először végig – hangtalanul!
  Keressük az értelmileg összetartozó, a hangsúlyos és hangsúlytalan, a nekiiramodó és lelassuló részeket, s próbálgassuk az ezeknek megfelelő gesztust, mimikát. Ízlelgessük a kiejtést, ne siessünk!
 • Most olvassuk fel – a szöveg értelmének megfelelő kiejtéssel, kifejező hangsúlyozással, kézmozdulatokkal, mimikával és gesztikulációval is kísérve! Ahol akadozik a nyelvünk, annál a részletnél álljunk le, és ismételjünk, gyakoroljunk!
 • Olvassuk el hadarva – amilyen gyorsan csak tudjuk!
  Mérjük stopperrel az olvasás időtartamát, és jegyezzük is fel! Gyakoroljunk addig, amíg teljesítményünkkel – egyéni „rekordjainkkal” – elégedettek nem vagyunk!
 • Olvassuk érzelemgazdagon – akár kicsit túljátszva!
  Lehet egyszer nagy hangerővel, máskor meg éppenhogy suttogva. Mindenképpen kísérjük kifejező gesztusokkal, mozdulatokkal „előadásunkat”!
5. lépcső: Tisztul a fej!
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Könyveinkben a leckék szövege után általában nyelvtani magyarázatok és gyakorlatok is találhatók. A fordítási tréning előtt tájékozódásképpen olvassuk el ezeket!

Fordítás csak a tankönyvvel

 1. Takarjuk le egy papírral az idegen nyelvi szövegoszlopot.
 2. Olvassunk el egy mondatot magyarul, és fejben fordítsuk le.
 3. Akár sikerült a fordítás, akár nem, ellenőrizzük magunkat. Húzzuk lejjebb a megoldásról a papírt,
 4. és a helyes mondatot mondjuk ki. Máris jöhet a következő mondat! (Csinálhatjuk ezt a „tréninget” kikérdező partnerrel is.)
6. lépcső: Kezdődik a “szabadúszás”
A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Csak már némi szó- és kifejezéskincs birtokában próbálkozzunk a szabadabb fogalmazással, de csak akkor, amikor már kezdjük a nyelvtani eljárásokat megsejteni.

7. lépcső:
A nyelvtan tisztázó rendszerezése

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
0
Kérdése van?  X
  Kérdése van?