QLL Kvantum Nyelvtanulás
Hiába tanulod a szavakat, hiába tudod a nyelvtant, mégsem érted az anyanyelvi beszélőket, és mégsem tudsz idegen nyelven beszélni?
Válts a 23 éve sikeres, bevált módszerünkre, a
QLL kvantum nyelvtanulásra!

- a Quantum Language Learning, azaz Kvantum Nyelvtanulás használható nyelvtudáshoz vezet -

A
módszer leánykori neve: "Nyelvtanulás a megértés VillámFényében", VillámMódszer, Relaxa módszer, Makara-Módszer. - 
A név új, de a lényege
- tananyaga és feldolgozása - csak bővült, és megmaradt:

Végleg száműztük a nyelvtanításból az "izzadságos, kemény munkát", a szó- és szöveg memorizálást, a nyelvtanozást, a biflázást. Helyükbe az egyszerűség, az élvezetes, felfedező nyelvmegismerés lépett. Itt nem kell semmit megtanulni. Itt minden érthető. Itt könnyű az idegen nyelv használati szokásait kiismerni. Könnyű az anyanyelvi kiejtését megfigyelni. Ez ahhoz hasonló, ahogy az anyanyelved felfedezted. Hasonló, de kihagyja belőle az érthetetlen zűrzavart. Itt minden egyszerű, minden azonnal megérthető. Hogy ezt elérjük, a QLL módszerrel a feje tetejéről a talpára kellett állítanunk a nyelvtanulást. És ahogy az anyanyelvelsajátítás folyamán, kinél előbb, kinél később a beszédmegértésből fokozatosan kialakul a saját beszéd képessége, úgy a QLL módszerben is.
Ám úgy találtuk, hogy a saját szándékból eredő és helyes idegen nyelvi beszéd kialakulását már korábban is, tanfolyami körülmények között is - a nyelvtudás szintjétől függetlenül fejleszteni lehet, tehát fejleszteni kell. Erre született a Szólalj meg angolul/németül, stb.! válaszkártya módszer - Student Talking Time (STT kártyák) -  a QLL 2.0 rendszerében. Ez azonban bármilyen más nyelvtanítási módszer esetén az egyéni nyelvtanulást, és a tantermi munkát egy minőségi ugrassal megemelheti.Makara Györggyel
az új könyvéről beszélget RÓNAI EGON  az ATV Start Plusz műsorában.

A TITOK NYITJA:

A beszéd megértése minden nyelvtudás forrása. Az anyanyelv elsajátításában is, az idegen nyelv megismerésében is. Egy új, pofonegyszerű megoldást találtunk rá: a hangfelvételen az új, idegen nyelvi mondatok jelentését előre megmondjuk a nyelvtanulónak magyarul, és rögtön utána megmutatjuk a tanult nyelven. Ettől a tanuló már az első hallásra érti. Egy kis Kolumbusz tojása ez, ugye? Ez a véletlen felismerés lett a mindent meghatározó alap, ami 1995-ben azonnal sikeressé tette módszerünket, akkori nevén a VillámMódszert. Ám az emberi beszéd bonyolultabb folyamat, sem mint hogy hinnénk. Az alapötleten túl két évtizedre elég fejleszteni valót tartogatott számunkra, és maradt még belőle napjainkra is.

A QLL módszer gyakorlati működése
A hallott beszéd különös testi élményt kelt. Olyant, mintha magunkban elismételnénk, amit hallottunk. A már ismerthez hasonló beszédélmény megismétlődésekor - az AHA élményünk révén - az ismerős részekre ráismerünk, és azonnal értjük. Felidéződik az egykor hozzá kapcsoldott jelentés.

Agykutatási eredmények szerint a figyelmet keltő élmények emléke az alvások során megszilárdul, konszolidálódik. Az idegi hálózatok működése optimalizálódik. Nem kell érte tennünk semmit, és mégis megmutatkozik a rendkívüli teljesítmény-javulás - mindenfajta szorgalom, igyekezet, akarat, motiválás nélkül is. Ez a csodálatos képességünk az, amit sokszorosan érvényesítettünk a QLL nyelvtanulás kifejlesztése során. Ettől lett rendkívül hatékony, sikeres a QLL nyelvtanítás. A tudás megszilárdulástól és fortélyos alkalmazásaitól lehet a rutinos, folyékony beszédig eljutni. Ettől nincs szükség szándékos tanulásra! Nincs szükség kikérdezésre. Csak az ismerős beszédrészletek gyakori és változatos ismétlődéseire, az újabb ráismerések élményeire, és ezeknek a megértett beszédélményeknek a kellő nagyságú felhalmozódására, megszilárdulására.
Az ismétlődő élmények rendszeréről módszerünk tervszerűen, rendszerelvűen gondoskodik. Ezt szolgálják a leckék szövegváltozatai, a hangfelvételek feldolgozásai, a többlépcsős nyelvtanulási modellünk, és mindezt magába egyesítő számítógépes feldolgozásunk: a Tangó program és speciális tanmenetei.
A tananyagban gyorsan lehet előre haladni, hiszen bármelyik új lecke megértéséhez nem kell a korábbról semmit tudni, nem kell semmit szándékosan megtanulni, kikérdezhetően tudni. Sőt! A felfedező élménytanulásban az új részeket a tanulók felismerik, jelentésüket kikövetkeztetik. A saját felismerés, a felfedezés az anyanyelv tanulásában is kulcsszerepet játszott. Itt is. És ez mindenkinél működik. Sok örömteli pillanattal is jár, és ez kedvet csinál a nyelvtanuláshoz. Folytatásra, kitartásra ösztönöz.

Itt nincs magolás, nincs biflázás, nincs kikérdezés. Nincsenek tesztfeladatok, lyukas szövegek. Csupa helyes nyelvi formával találkozik, így ezek válnak természetessé, maguktól értetődővé. Persze "az ördög a részletekben rejlik". Abban, hogy a beszédmegértésétől hogyan juttatjuk el tanulóinkat a helyes ritmusú, hangsúlyú megszólalásig, a nyelvhasználati szokások kiismeréséig, a beszéd kis egységeinek, - kvantumjainak - befogadásáig, használatba vételéig és az önálló beszédig. Hozzásegítjük a nyelvtanulókat ahhoz is, hogy az idegennyelvi megszólalás útjában álló küszöböt miként lépheti gond nélkül átaz STT kártyákkal való tréningezéssel.

Az új tudományos eredmények közül módszerünkben a következőket hasznosítottuk: beszéd-testmozgás szinkrónia, tudás-konszolidáció és rekonszolidáció, tükörneuron-hálózatok működése, a beszédmegértés testi folyamatait figyelembe vevő "embodied cognition" felfogás. Ezekhez jött saját felfedezésünk, a természetes beszédegységek - beszédkvantumok - létének felismerése. Mindezeket a divatos kommunikatív nyelvtanításból hasznosítható elemeivel egyesítettük, majd A. Damasio elmélete a Tudatról, a Képzeletről, stb.

Jó hír szülöknek, diszlexiásoknak:

Nem lehet könyvből beszélni megtanulni. A nyelvet ezért nem is könyvből tanítjuk. Így viszont az olvasni nem tudó kisgyerekek, az olvasási nehézségekkel bíró diszlexiás nagyobbak is gondtalanul tudnak módszerünkkel nyelveket tanulni. Tananyagainkat, hangfeldolgozásainkat a "figyelemzavarosnak" tartott iskolások is kedvelik. (Persze, hiszen nem kell szavakat, mondatokat megjegyezni és felidézni, s történetek érdekesek, humorosak, és nem kell rájuk feszülten figyelni.)

Tananyagaink:

Módszerünk zászlós hajója az interaktív, digitális Tangó tananyagunk, melybe három évtizednyi fejlesztésünk eredményeit építettük bele. A legendás, ősi hangkazettás, majd CD-s VillámTananyagaink hangfeldolgozásai ma is kaphatók, de már MP3-as digitális formátumban. A Tangó programunk és az MP3-as hangfeldolgozások külön-külön is, egymást kiegészítve is nagyon hatékonyak mind a teljesen önálló, egyéni nyelvtanulásban, mind a csoportos nyelviskolai, és az iskolai nyelvtanulásban.

A Szólalj meg angolul! Szólalj meg németül! beszédpanel kártyák - az STT Student Talking Time -, előreláthatóan 2018, szeptemberében már kapható lesz. megrendelhető lesz. Hozzájuk kapcsolódva a QLL 2.0 módszerrel speciális megszólaltató, beszéltető tréningeket, (és használtatásukra tanárképző tanfolyamokat is tervezünk).

A nyelvi rehabilitációról

Sokan szavát sem értik az anyanyelvi beszélőknek - hiába sok éves nyelvtanulás, a jó nyelvvizsga eredmény. Ennek többnyire az az oka, hogy egy senki által nem beszélt "tanfolyami nyelvet" tanulnak és gyakorolnak be a nyelvórákon az egymással beszélgető nyelvtanulók. Emiatt nyelvi rehabilitálóra van szükségük. Ez módszerünkkel egyénileg is, csoportos tréning formájában is lehetséges. A VillámExpressz beszéltető tréningünk ilyen rehabilitációra is, ezen kívül pl. utazás, tárgyalás előtti formába hozásra is, a nyelvismeret frissen tartására is jó lehetőség.

Miért dönts a QLL módszer mellett? 

Aki ezt választja, időt, energiát és így pénzt takaríthat meg.
Könnyen, viszonylag gyorsan, természetesen szerezheti meg az A2, B1, B2 szintű, használható nyelvtudást. Innen akár a felsőfokú szintekig a természetes, mindennapos nyelvhasználattal, olvasással, internetezéssel, beszélgetéssel, stb. már kényelmes utak vezetnek.

Hol, hogyan tapasztalhatjuk meg mindezt?

Módszerünket leírás vagy elmondás alapján még senkinek nem sikerült elképzelnie. Ezt látni, hallani kell. Akkor - AHA!, AHA! - pillanatok alatt minden érthető, belátható lesz. Ha teheti, jöjjön el nyelviskolánkba a tananyagunk bemutatására, a bemutató óránkra, akár a csoportban, akár egyéni tanulást kedveli. Itt megismeri, és kipróbálhatja a módszert. Hallgasson belel tananyaginkba, ismertetőinkbe. Kérdéseivel, egyéni problémáival vegye igénybe tanácsadásunkat. Hívjon telefonon vagy írjon!

Hogy lehet megismerkedni a QLL 2.0 rendszert, és beszerezni az STT kártyákat?

Hamarosan bővítjük ezzel az itteni információinkat, és írunk róla hírlevelünkben.
(E-mail:
relaxa.titkarsag@t-online.hu, vagy közvetlen üzenetküldés a honlapról.)

Tisztelettel: dr. Makara György - a Relaxa Kft. alapítója, ügyvezetője
 Jogi nyilatkozat: nyelvtanfolyamokat, nyelvoktatási szolgáltatásokat jogszabály - nevezetesen a 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól - alapján szervezzük. (A "jogszabály alapján szervezett oktatás"  a hatályos ÁFA törvény szövege alapján közérdekből mentes az adótól.)
Nem folytatunk már a Felnőttképzési törvény alá tartozó, vagyis a törvény szövege szerint értelmezett, bemeneti és kimeneti követelményeket támasztó "képzést", "felnőttképzést".. Így 2017 folyamán kérésünkre a Hatóság törölte a felnőttképzési tevékenységünket nyilvántartásából.
:


© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest