QLL Kvantum Nyelvtanulás
E-mail cím:

Antispam: a megadott e-mail címet harmadik személynek nem adjuk ki. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.


.

Megváltoztattuk logónkat. Negyed százada elhagytuk már a relaxációs nyelvtanulást. Onnan indulva több évtizedes fejlesztéssel jutottunk el a QLL Kvantum Nyelvtanulásig. Ennek történetét könyvben jelentettük meg 2016-ban. Mindenestől elhagytuk a nyelvtanítás hagyományos előítélet rendszerét: "a feje tetejéről a talpára állítja" a nyelvtanítást!

Melyek a módszerünk alapvető jellegzetességei?

A beszéd megértése minden nyelvtudás forrása. Ez az anyanyelv elsajátításában is minden mást megelőz. A józanész szerint ugyanerre van szükség az idegen nyelvek tanulásában is. Egy nagyon egyszerű megoldást találtunk rá: az új mondatok jelentését előre megmondjuk a nyelvtanuló anyanyelvén, és rögtön utána megmutatjuk, hogy ezt az idegen nyelven hogyan mondják. A tanuló az első halláskor már rögtön érti.
A beszéd által keltett testi élmény pedig már is összekapcsolódott a jelentésével. Az élmény ismétlődésekor az ismerős hangzás magával hozza a vele összekapcsolódott jelentést. Ez a lényeg.

Ez az új élménykapcsolat az alvások során napról napra erősödik. Agykutatási eredmények szerint ugyanis az élményben résztvevő hálózatok működése magától optimalizálódik rákövetkező alvások során - kilenc napon át. Ez az ún. tudásmegszilárdulás sokszorosan bizonyított folyamata. A nyelv megismerésében is rendkívüli teljesítmény-javuláshoz vezet - mindenfajta szorgalom, igyekezet, akarat, motiváció nélkül is.

Elég ezt a folyamatot ismerni és alkalmazni a nyelvtanításban. Ez biztos alap, ahonnan, ha fortélyosan is, de a rutinos, folyékony beszédig el lehet jutni. Nincs szükség hozzá semmilyen szándékos tanulásra! Nem kell a tanulónak szövegeket, mondatokat, kifejezéseket ismételgetni. Az ismerős beszédrészletek gyakori és változatos ismétlődéseire, az újabb ráismerések élményeire van  szükség. Csak az időt kell rászánni. A nyelvtanulási rendszerünk szövegeinek, hanganyagának rafinált feldolgozásával és szokatlan felépítésű tanmenetével gondoskodtunk az ismétlődő élmények rendszeréről.

A tananyagban gyorsan lehet haladni, mert az új leckék megértéséhez egyáltalán nem kell a korábbiakat tudni. A leckék történetét - párbeszédes és elbeszéléses formákban - több szövegváltozat tartalmazza. Ezekben a már ismert kifejezések határait az új szomszédjai világosan megmutatják. Módosuló alakjaik pedig a jelentés módosulásait okozó részleteket világítják meg. A felfedező élménytanulást teljesebbé teszi, hogy az ismeretlen, új részek jelentését a tanulók kikövetkeztetik. A ráismerés, saját felismerés, a felfedezés mindenkinél működik. Nélküle ugyanis kisgyerekként az anyanyelvünket nem tudnánk megtanulni. Az ilyen nyelvtanulás sok örömteli pillanattal jár, ami hatékonnyá teszi a tanítást. A tanuló mindennapos sikerélménye pedig a folytatásra, kitartásra motivál.

Nálunk tehát nem kell semmit szándékosan "megtanulni". Nincs görcsös magolás, nincs biflázás. Hibás nyelvi formákat sosem mutatunk. Nem kell tesztfeladatban találgatni, hogy melyik lehet a közéjük rejtett jó. A helyes nyelvi formák válnak természetessé, magától értetődővé.

Tanulóink gyakran mondják, hogy módszerünk olyan, mint az anyanyelvelsajátítás. Szerintünk is, csak könnyebb és gyorsabb nála. Nem jár bizonytalanságokkal, félreértésekkel. Nem olyan kaotikus, nem olyan hosszadalmas, mint az anyanyelv-elsajátítás folyamata.

Persze "az ördög a részletekben rejlik".
Abban, hogy a beszédmegértésétől hogyan juttatjuk el tanulóinkat a helyes ritmusú, hangsúlyú megszólalásig, a nyelvhasználati szokások kiismeréséig, a beszéd kis egységeinek, - kvantumjainak - használatba vételéig és az önálló beszédig.

Módszerünkbe beépítettünk a 20. és 21. század új tudományos eredményei közül néhány megkerülhetetlen ismeretet. Ezek a következők: beszéd-testmozgás szinkrónia, tudás-konszolidáció és rekonszolidáció, tükörneuron-hálózatok működése, a beszédmegértés testi folyamatait is figyelembe vevő "embodied cognition" felfogás és saját felfedezésünk, a természetes beszédegységek - beszédkvantumok - létének felismerése. Ezeket egyesítettük a divatos kommunikatív nyelvtanítás hasznosítható elemeivel is. E fejlesztési folyamat érdekes részleteit, felismeréseinek és kipróbálásuknak változatos történetét közérthető elbeszélésben az említett könyv  tartalmazza.

Mivel hogy nem könyvből, hanem hangfelvételek speciális feldolgozásából ismerik meg az idegen nyelvet, még csak olvasni sem kell tudnia a nyelvtanulónak. Ezért ez a nyelvmegismerési módszer diszlexiások és nem diszlexiások körében, és kisgyerekekkel is, szépkorúaknál is jól működik. Tananyagainkat, hangfeldolgozásainkat a "figyelemzavarosnak" tartott iskolások is kedvelik, hiszen nem kell szavakat, mondatokat szándékosan megjegyezni és emlékezetből felidézni, még csak feszülten figyelni sem kell hozzá.

Radikálisan szakítottunk tehát a nyelvtanítás hagyományos elemeivel: a szövegek kiszótározásával, e szóegyenletek magoltatásával; a részletes nyelvtani "szabályok" tudatosításával; az azonnali beszédprodukció erőltetésével; a minden újat megtanultató és kikérdező hagyománnyal. Így módszerünk sokaknál sikeres. Azoknál is, akikbe - tanulásuktól, szorgalmuktól függetlenül - a hagyományos nyelvoktatás beletöri a bicskáját.

Hogyan és hol lehet mindezt megtapasztalni?

Ha csoportban szeret tanulni, de akkor is, ha az egyéni tanulást kedveli, jöjjön el nyelviskolánk bemutató órájára! Itt megismeri, és kipróbálhatja a módszert.

Módszerünk zászlós hajója az interaktív, digitális Tangó tananyagunk, melybe három évtizednyi fejlesztésünk eredményeit építettük bele. Az egykori legendás hangkazettás, majd CD-s VillámTananyagaink hangfeldolgozásai ma is kaphatók, de már MP3-as digitális formátumban.
A tangó programunk és az MP3-as hangfeldolgozások külön-külön is, egymást kiegészítve is nagyon hatékonyak a csoportos tanulás kiegészítőjeként is, és alkalmasak a teljesen önálló, egyéni nyelvtanulásra is.

A nyelvi rehabilitációról

Sokan szavát sem értik az anyanyelvi beszélőknek - hiába sok éves nyelvtanulás, a jó nyelvvizsga eredmény. Ennek többnyire az az oka, hogy egy senki által nem beszélt "tanfolyami nyelvet" tanulnak és gyakorolnak be a nyelvórákon az egymással beszélgető nyelvtanulók. Emiatt nyelvi rehabilitálóra van szükségük. Ez módszerünkkel egyénileg is, csoportos tréning formájában is lehetséges. A VillámExpressz beszéltető tréningünk ilyen rehabilitációra is, ezen kívül pl. utazás, tárgyalás előtti formába hozásra is, a nyelvismeret frissen tartására is jó lehetőség.

Miért döntsön módszerünk, a QLL módszer mellett? 

Aki ezt választja, időt, energiát és így pénzt takaríthat meg.
Könnyen, viszonylag gyorsan, természetesen szerezheti meg az A2, B1, B2 szintű, használható nyelvtudást. Innen akár a felsőfokú szintekig a természetes, mindennapos nyelvhasználattal, olvasással, internetezéssel, beszélgetéssel, stb. már kényelmes utak vezetnek.


Tisztelettel: dr. Makara György - a Relaxa Kft. alapítója, ügyvezetője

Szóból ért az ember:
A VillámMódszer lényegéről, keletkezéséről.
Rónai Egon interjúja Makara Györggyel
az ATV "HÚZÓS" c., 2013. január 8.-i műsorában
A titok annyi, hogy megváltoztattuk
a nyelvtanulási szokásokat - TELJESEN!

A teljesen kezdő nyelvtanulóink a napi 8 órás,
kéthetes - százórás - szuperintenzív
tanfolyam végén, a "kuckóban"
külföldiekkel találkoznak.
Itt, a négyszemközti, egyszerű beszélgetésben
már megértik az anyanyelvi beszélőket,
és megértetik magukat velük.

Az ilyen nyelvtudást nevezzük
már használhatónak, valódinak.
 Jogi nyilatkozat: nyelvtanfolyamokat, nyelvoktatási szolgáltatásokat jogszabály - nevezetesen a 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól - alapján szervezzük. (A "jogszabály alapján szervezett oktatás"  a hatályos ÁFA törvény szövege alapján közérdekből mentes az adótól.)
Nem folytatunk már a Felnőttképzési törvény alá tartozó, vagyis a törvény szövege szerint értelmezett, bemeneti és kimeneti követelményeket támasztó "képzést", "felnőttképzést", "támogatott képzést", "általános nyelvi képzést". Így 2017 folyamán kérésünkre a Hatóság törölte a felnőttképzési tevékenységünk E-000402/2014 nyilvántartásszámú engedélyét, és az E-000402/2014/C001 számú angol felnőttképzési nyelvi programunk engedélyét is.
:


© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest