QLL Kvantum Nyelvtanulás
Hiába tanulod az idegen nyelv szavait, tananyagát, nyelvtanát, mégsem tudsz megszólalni, nem érted mások beszédét?

Válts a  Kvantum Nyelvtanulásunkra (QLL)!
Használható nyelvtudáshoz jutsz.
E módszer l
eánykori nevei: "Nyelvtanulás a megértés VillámFényében", VillámMódszer, Relaxa módszer, Makara-Módszer.
E név új, de a lényege, tananyaga és feldolgozása bővülten megmaradt:
Végleg száműztük a nyelvtanításból az "izzadságos, kemény munkát", a szó- és szöveg memorizálást, a nyelvtanozást, a biflázást.
Helyükbe
az egyszerűség, az élvezetes, felfedező nyelvmegismerés lépett. Itt nem kell semmit megtanulni. Itt minden érthető. Itt könnyű az idegen nyelv használati szokásait kiismerni, az anyanyelvi kiejtését megfigyelni. Hasonló ahhoz, ahogy az anyanyelved felfedezted, csak sokkal hatékonyabb.Makara Györggyel
az új könyvéről beszélget RÓNAI EGON  az ATV Start Plusz műsorában.

A TITOK NYITJA:

A beszéd megértése minden nyelvtudás forrása. Ezt pofonegyszerűen biztosíthatjuk: a tananyag új mondatainak jelentését a hangfelvételről előre megmondjuk magyarul., és rögtön utána következik a tanult nyelven. Ettől a tanuló az első hallásra érti is. Hangzásképét automatikusan meg is jegyzi, és újabb előfordulásakor felismeri. Ez a felismerés tette 1995-ben azonnal sikeressé módszerünket, akkori nevén a VillámMódszert. Két évtizedre tartogatott a fejlesztés számunkra feladatot.

A QLL módszer gyakorlati működése
A hallott beszéd különös testi élményt kelt. Olyant, mintha magunkban elismételnénk, amit hallottunk. A beszédélmény megismétlődésekor - AHA! - az ismerős részekre ráismerünk, értjük.

Agykutatás kimutatatta, hogy az ilyen, figyelmet keltő élmények emléke az alvások során megszilárdul, konszolidálódik. Nem kell érte tennünk semmit, csak aludnunk, és ölünkbe hullik a teljesítmény-javulás. Ime a hatékony nyelvtanulás - mindenfajta szorgalom, igyekezet, akarat, motiválás nélkül.
Ezt a csodálatos képességünket sokszorosan érvényesítettünk a QLL nyelvtanulási módszer fejlesztésekor, hogy a jó beszédértésig és a folyékony beszédig eljuttasson. Az ismétlődő élmények rendszerét szolgálják a leckék szövegváltozatai, a hangfelvételek feldolgozásai, a többlépcsős nyelvtanulási modellünk, és mindezt magába egyesítő számítógépes feldolgozásunk: a Tangó program és speciális tanmenetei.
A tananyagban gyorsan lehet előre haladni, hiszen bármelyik új lecke megértéséhez nem kell a korábbiakról semmit tudni. Sőt! A felfedező élménytanulásban az új részeket a tanulók gyakran maguktól felismerik, jelentésüket kikövetkeztetik. A saját felismerés, a felfedezés mindenkinél működik, és ez kedvet csinál a nyelvtanuláshoz. Kitartóvá tesz.

Itt nincs magolás, nincs biflázás, nincs kikérdezés, tesztfeladatok, lyukas szövegek. A helyes nyelvi formák válnak természetessé, maguktól értetődővé. Persze, a beszédmegértésétől eljuttajuk tanulóinkat a helyes ritmusú, hangsúlyú megszólalásig, a nyelvhasználati szokások kiismeréséig, az önálló beszédig. Az idegennyelvi megszólalás küszöbét újdonságunkkal, az STT kártyákkal lépheti át.

Jó hír szülöknek, diszlexiásoknak:

Nem lehet könyvből beszélni megtanulni. Nem is abból tanítjuk. Így az olvasni nem tudó kisgyerekek, az olvasási nehézségekkel bíró diszlexiás is gondtalanul tanulja módszerünkkel a nyelveket. A "figyelemzavarosnak" tartott iskolások is kedvelik a nyelvtanulásnak ezt a fajtáját. (Persze. Nem kell szavakat, mondatokat megjegyezni, felidézni. A történetek érdekesek, humorosak. Így nem kell feszülten figyelni rájuk.)

Tananyagaink:

Módszerünk zászlós hajója az interaktív, digitális Tangó tananyagunk. Három évtizednyi fejlesztésünk eredményeit építettük bele.
A legendás, ősi hangkazettás, majd CD-s VillámTananyagaink hangfeldolgozásai ma is kaphatók, de már MP3-as digitális formátumban. A Tangó programunk és az MP3-as hangfeldolgozások külön-külön is, egymást kiegészítve is nagyon hatékonyak. Az önálló, egyéni- és a csoportos nyelvtanulásban.

Újdonságunk,-  a QLL 2.0 Makara György: MUND AUF! Szólalj meg németül!  és It's YOUR TURN! Szólalj meg angolul!  Student talking Time (STT) - beszédpanel kártyáink eredetileg csak arra szolgáltak, hogy a nyelvtanulók, ha megszólítják, kérdezik őket, gondolkozás nélkül, rutinosan tudjanak legalább egy rövid válasszal felelni a 120 (illetve 240) válaszpanel valamelyikével. Ám a kártyákkal folytatott beszélgetés ennél sokkal messzebbre - a nyelvtan ösztönös használatára is, és ennek módszeres megtanítására is - elvezetett.

A névjegykártyákhoz hasonló kártyákon a következő hat kategóriába csoportosítottuk és egy átlátszó pvc tartó zsebeibe tettük az élő beszédben rendszeresen használt válaszokat: Időnyerés/időhúzás, Visszakérdezés, Kérdés-elhárítás, Negatív-, Bizonytalan- és Pozitív-válasz. Az eldöntendő kérdésekre korlátozódnak a negatív és a pozitív válaszok. A többi a kiegészítendő kérdések esetén is használható.

Az aktuális beszédgyakorláshoz a tanuló kategóriánként előre kiválaszt egy-két, vagy akár négy kártyát, és ezeket bekészíti, "betárazza" a pvc-tartó zsebeibe. E betárazott 6-12, (sőt 24) feleletből könnyű a megértett kérdések sorozatára válaszolgatni. Amikor már gondolkozás nélkül használunk néhányat közülük, frissíthetjük a "tárat".

Osztálytermi körülmények között egy Kérdés-Válasz-Kavalkáddal, Csoportos Csevegéssel a tanár, akár egy szélkakas, a kapcsolódó, következő kérdésével rendre valaki máshoz fordul. Így pedig az improvizált beszélgetésben a grammatika minden eleme, és annak jelentés-módosítása megismertethető, használata automatikussá, rutinossá tehető.

A beszédértést, beszédkészséget javító nyelvi rehabilitációról,

Sokan szavát sem értik az anyanyelvi beszélőknek - hiába sok éves nyelvtanulás, a jó nyelvvizsga eredmény. Ennek többnyire az az oka, hogy egy senki által nem beszélt "tanfolyami nyelvet" tanulnak és gyakorolnak be a nyelvórákon az egymással beszélgető nyelvtanulók. Emiatt nyelvi rehabilitálóra van szükségük. Ez módszerünkkel egyénileg is, csoportos tréning formájában is lehetséges. A VillámExpressz beszéltető tréningünk ilyen rehabilitációra is, ezen kívül pl. utazás, tárgyalás előtti formába hozásra is, a nyelvismeret frissen tartására is jó lehetőség.

Miért dönts a QLL módszer mellett? 

Aki ezt választja, időt, energiát és így pénzt takaríthat meg.
Könnyen, viszonylag gyorsan, természetesen szerezheti meg az A2, B1, B2 szintű, használható nyelvtudást. Innen akár a felsőfokú szintekig a természetes, mindennapos nyelvhasználattal, olvasással, internetezéssel, beszélgetéssel, stb. már kényelmes utak vezetnek.

Hol, hogyan tapasztalhatjuk meg mindezt?

Módszerünket leírás vagy elmondás alapján még senkinek nem sikerült elképzelnie. Ezt látni, hallani kell. Akkor - AHA!, AHA! - pillanatok alatt minden érthető, belátható lesz. Ha teheti, jöjjön el nyelviskolánkba a tananyagunk bemutatására, a bemutató óránkra, akár a csoportban, akár egyéni tanulást kedveli. Itt megismeri, és kipróbálhatja a módszert. Hallgasson belel tananyaginkba, ismertetőinkbe. Kérdéseivel, egyéni problémáival vegye igénybe tanácsadásunkat. Hívjon telefonon vagy írjon!

Hogy lehet megismerkedni a QLL 2.0 rendszert, és beszerezni az STT kártyákat?

Hamarosan bővítjük ezzel az itteni információinkat, és írunk róla hírlevelünkben.
(E-mail:
relaxa.titkarsag@t-online.hu, vagy közvetlen üzenetküldés a honlapról.)

Tisztelettel: dr. Makara György - a Relaxa Kft. alapítója, ügyvezetője
 Jogi nyilatkozat: nyelvtanfolyamokat, nyelvoktatási szolgáltatásokat jogszabály - nevezetesen a 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól - alapján szervezzük.
Nem folytatunk már a Felnőttképzési törvény alá tartozó, vagyis a törvény szövege szerint értelmezett, bemeneti és kimeneti követelményeket támasztó "képzést", "felnőttképzést".. Így 2017 folyamán kérésünkre a Hatóság törölte a felnőttképzési tevékenységünket nyilvántartásából.
:


© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest